Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 126 (1) 2017
Logistyka sieci dostaw w niemieckim przemyśle samochodowym
(Logistics supply chain on the example of the german automotive industry)

Authors: Beata Andrzejczak
Uniwersytet Łódzki Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
Keywords: automoblile industry transnational corporations supply chain management
Year of publication:2017
Page range:8 (19-26)
Klasyfikacja JEL: F23 L14 L62
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to present the problems of managing supply chains on the example of the German automobile industry. In the first part of the article is presented the devel­opment of the automotive industry based on the ranking (World Invetment Report), the largest transnational corporations automotive industry in the world economy, with particular emphasis on the German automobile industry. In the second part of the article presents the logistics supply chain for example: the structure of supply chains producing roofs for the Mercedes class SLK and the characteristics of companies providing logistics services for the German automotive industry on the basis of a report BVL e.V.(Bundesvereinigung Logistik e.V.)
Download file

Article file

Bibliography

1.Ciesielski, M. (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: Polskie Wydaw¬nictwo Ekonomiczne.
2.Ciesielski, M. (2006). Logistyka w biznesie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, Jr.E.J. (2007). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.Gołembska, E. (2006). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Golińska, P., Fettach, M. (2012). Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym.
5.Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. http://stat.gov.pl/statystyka-rniedzynarodowa/porownania-rniedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug¬tematow/finanse (23.12.2016).
6.Kille, Ch., Schwemmer, M. (2015). Top JOO in European transport and logistics services: mar¬ket, sizes, market segments leaders in the European logistics industry 201412015. Ham¬burg: DVV Media Group.
7.Łasiak, P. (2013). Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego. Rola rynków wschodzących. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8.Trier, D., Wellbrock, W., Karnowski, K.-D. (2013). Managenernt-Innovatives Supply Chain Management bei der Daimler AG. W: I. Gopfert, D. Brawn, M. Schulz, Automobillogistik Stand du Zukunfls¬trends. Wiesbaden: Springer Gabler.
9.Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej.
10.Łódź: WUŁ. www.unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report. www.unctad.org/Sections/dite ... /WIR2014/WIR14_tab28. www.unctad.org/Sections/dite _ dir/. .. /WIRl 3 _ webtab28. www.volkswagen-otlg.de/.