Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.121-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 121 2015
Wybrane aspekty polskich przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego w latach 2008–2014
(Research and development centers in poland in the years 2008–2014 selected aspects)

Authors: Adam Rosiński

Michał Zdanowski
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: innovation policy research and development center
Year of publication:2015
Page range:12 (139-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is a description of entrepreneurs who have research and development centers status. The paper describes the number, a location, legal form, the size of the share capital and the subject of research and development of these entrepreneurs. The number of entrepreneurs who have research and development centers status is growing. Research and development center are located in big cities and they are commercial companies. Their share capital is usually less than one million zł. In most of their subject of research and development are the technical science and natural science.
Download file

Article file

Bibliography

1.http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Jednostki+organizacyjne+nadzorowane+lub+podlegle/Centra+badawczo+rozwojowe (dostęp 20.10.2014).
2.Materiały Centralnej Informacji rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3.Roczny Raport Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2013, www.uprp.pl/uprp/_gAllery/62/95/62957/raport_2013.pdf (dostęp 23.10.2014).
4.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), DzU z 2007 nr 251, poz. 1885 z późn. zm.
5.Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU z 2008 r., nr 116, poz. 730 z późn. zm.
6.Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2012 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/wstepne-szacunki-produktu-krajowego-brutto-wedlug-wojewodztw-w-2012-r-opracowanie-eksperymentalne,4,1.html (dostęp 23.10.2014).
7.http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Jednostki+organizacyjne+nadzorowane+lub+podlegle/ Centra+badawczo+rozwojowe (dostęp 20.10.2014).