Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 116 2015
Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku?
(How to create a business and survive on the market?)

Authors: Wojciech Pokora
Bydgoska Szkoła Wyższa
Keywords: business entrepreneurs start-ups start-up capital self-employment
Year of publication:2015
Page range:11 (109-119)

Abstract

Every day in Poland approx. 1,400 new companies appear, of which 90% are registered as business activities of private people. Statistical Polish entrepreneur is a trader, less a ser-vice provider. Companies are established by professionals, unemployed and opening activities under the pressure of employers. Only 30% of the new companies, survive 5 years. The lecture describes the basic mistakes made by the owners of micro-enterprises, which most often lead to their breakdown. The author tries to indicate what steps an entrepreneur must take to survive in today's market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czarnecki L., Biznes po prostu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2011.
2.Drucker P.F, Menedżer skuteczny, Wyd. Nowoczesność, Warszawa 1994.
3.Gerber M.E., Mit przedsiębiorczości. Dlaczego większość małych firm upada i jak temu zara-dzić, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2010.
4.Główny Urząd Statystyczny, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2008–2012, Warszawa 2014 r., http:// stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe.
5.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie małych i średnich przedsię-biorstw w Polsce, Warszawa 2011 r., www.parp.gov.pl/.
6.The European Commission, Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124 of 20.5.2003).