Ekonomiczne Problemy Usług

Vorher: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2016.124-07
CC BY-SA   Open Access 

Liste der Ausgaben / nr 124 2016
Development stages of comprehensive service for perishable cargo at seaports
(Etapy rozwoju kompleksowej obsługi ładunków szybko psujących się w portach morskich)

Erscheinungsjahr:2016
Seitenanzahl:11 (87-97)
Schlüsselbegriffe: obsługa kompleksowa ładunki szybko psujące się porty morskie etapy rozwoju obsługi
Autoren: Ludmiła Filina-Dawidowicz
West Pomeranian University of Technology Faculty of Maritime Technology and Transport

Abstract

Wzrastające zainteresowanie usługami transportowo-logistycznymi ładunków szybko psujących się jest związane z rozwojem handlu międzynarodowego, technologii przewozowych i zmianami rynku. Przewoźnicy lądowi i morscy, spedytorzy, jak również operatorzy logistyczni zwracają coraz większą uwagę na jakość i kompleksowość usług świadczonych na rzecz żywności w ramach łańcuchów dostaw. Dotyczy to przede wszystkim portów morskich, w których przeładowywane są ładunki szybko psujące się i świadczone są rozmaite usługi logistyczne. W niniejszym artykule uwagę skupiono na badaniu istoty rozwoju kompleksowej obsługi ładunków szybko psujących się w portach morskich i określeniu etapów rozwoju tej usługi na terminalach kontenerowych i chłodniach portowych. Niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie dostępnej literatury o badanie wstępne w zakresie rozwoju kompleksowej obsługi ładunków szybko psujących się w portach morskich. Określone zostały poziomy rozwoju kompleksowej obsługi portowej. W wyniku przeprowadzonych badań zaproponowano algorytm wdrożenia kompleksowej obsługi logistycznej ładunków szybko psujących się w porcie.
herunterladen

Artikeldatei

Bibliographie

1.Alam, I., Perry, C. (2002). A customer-oriented new service development process. Journal of Services Marketing, 16 (6), 515‒534.
2.Arduino, G., Murillo, D.C., Parola, F. (2015). Refrigerated container versus bulk: evidence from the banana cold chain. Maritime Policy & Management, 42 (3), 228‒245.
3.Filina-Dawidowicz, L., Gajewska, T. (2016). Customer satisfaction in the field of comprehensive service of refrigerated containers in seaports (pp. 141‒146). The 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT).
4.Filina-Dawidowicz, L., Postan, M.Ya. (2015). The directions of services development of European seaports specializing in handling perishable goods. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 884, Ekonomiczne Problemy Usług, 119, 85‒98.
5.Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2006). Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
6.Klimek, H., Dąbrowski, J. (2013). Funkcja logistyczna portów morskich. Logistyka, 4, 57‒58.
7.Kotowska, I. (2015). Przeobrażenia w funkcjonowaniu żeglugi kontenerowej w obliczu spowolnienia gospodarczego. Research Papers of Wrocław University of Economics, 382, 205‒220.
8.Mańkowska, M. (2014). Instrumenty finansowe Unii Europejskiej jako narzędzie wspierania rozwoju polskich portów morskich na przykładzie zespołu portowego SzczecinŚwinoujście. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, 28, 161‒176.
9.Marek, R. (2012). Przemiany w portach morskich unii europejskiej na przełomie XX i XXI wieku. Logistyka, 2, 889‒899.
10.Misztal, K. (ed.). (2010). Organizacja i funkcjonowanie portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
11.Notteboom, T., Rodrigue, J.-P. (2005). Port regionalization: towards a new phase in port development. Maritime Policy And Management, 3 (32), 297‒313.
12.Pluciński, M. (2013). Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
13.Sándor, Z.P., Csiszár, C. (2013). Development Stages of Intelligent Parking Information Systems for Trucks. Acta Polytechnica Hungarica, 4 (10).
14.Shekar, A. (2007). An Innovative Model of Service Development: A process guide for service managers. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 12 (1), 1‒18.
15.Semenov, I.N., Filina, L., Kotowska, I., Pluciński, M., Wiktorowska-Jasik, A. (eds.). (2008). Zintegrowane Łańcuchy Transportowe. Warszawa: Difin.
16.Solak Fişkin, C., Akgül, E.F., Deveci, D.A. (2015). New Service Development Process in Intermodal Transport: The Case of Turkey (pp. 759‒769). XIII International Logistics & Supply Chain Congress Proceedings, Maritime Logistics: The New Port Projects of Turkey, 22–23.10.2015, Izmir, TURKEY.
17.Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
18.www.port.szczecin.pl/.