Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2019.1.45-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (45) 2019
The perception of vr of the tourists visiting chosen cultural facilities in Gdańsk
(Percepcja przestrzeni wirtualnej przez turystów odwiedzających wybrane instytucje kultury w Gdańsku)

Autorzy: Bartosz Korinth
Gdańsk University, Faculty of Oceanography and Geography

Zharas Berdenov
Eurasian National University Faculty of Natural Sciences

Sergey V. Pashkov
North Kazakhstan State University Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Jan A. Wendt
Gdańsk University Faculty of Oceanography and Geography
Słowa kluczowe: VR rzeczywistość wirtualna e-turystyka walory kulturowe
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (63-72)
Klasyfikacja JEL: Z30 Z32 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

E-turystyka zaspokaja w ostatnich latach coraz więcej potrzeb turystycznych. Związana jest ona przede wszystkim z wykorzystaniem internetu jako głównego narzędzia kontaktu z turystą. Dlatego za cel badań przyjęto uzyskanie informacji jak przestrzeń wirtualna postrzegana jest przez turystów i czy ma ona szansę wpłynąć na analizowaną branżę w perspektywie niedalekiej przyszłości. Badaniem objęto łącznie 250 turystów odwiedzających wybrane instytucje kultury, z czego 138 pochodziło z Polski, zaś 123 przyje¬chało z zagranicy. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego w postaci zestandaryzowanej ankiety sporządzonej przez autora w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adriao, V. (2013). Quinta da Regaleira; Sintra, Historia e Tradigao. Lisboa: Book Dinapress.
2.Arnold, D. (2005). Virtual tourism: a niche in cultural heritage. In: M. Novelli (ed.), Niche tourism: Contemporary issues, trends, and cases (pp. 223-231). New York: Elsevier.
3.Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Berbeka, J. (2016). Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość a zachowania konsumentów. Studia Ekonomiczne, 303, 84-101. Bryson, S. (1996). Virtual reality in scientific visualization. Communications of the ACM, 5 (39), 62-71.
5.Burdea, G.C., Coiffet, P. (2003). Virtual reality technology. New York: John Wiley & Sons.
6.Disztinger, P., Schlögl, S., Groth, A. (2017). Technology acceptance of virtual reality for travel planning. In: R. Schegg, B. Stangl (eds.), Information and Communication Technologies in Tourism 2017 (pp. 255-268). Cham: Springer. Durydiwka, M., Duda-Gromada, K. (2011). Między autentycznością a kreacją - tendencje i przyczyny zmian w przestrzeni turystycznej In: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Warsaw: Wydawnictwo Poligrafia.
7.Grzegorczyk, A., Majewski, J., Wróblewski, S. (2014). Innowacje w przemyśle spotkań. Warszw: WSP
8.Guerra, J.P., Pinto, M.M., Beato, C. (2015). Virtual reality - shows a new vision for tourism and heritage. European Scientific Journal, 1, 49-54.
9.Guttentag, D.A. (2010). Virtual reality: Applications and implications for tourism. Tourism Management, 31, 637-651. Hobson, J.S.P., Williams, A.P. (1995). Virtual reality: a new horizon for the tourism industry. Journal of Vacation Marketing,, 1 (2), 125-136.
10.Howell, D., Hadwick, A. (2017). Does Virtual Reality Have a Place in Travel? London: EyeforTravel.
11.Ilie§, A., Wendt, J.A. (2015). Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo AWFiS.
12.Kalecińska, J. (2013). Nowe technologie w branży turystycznej. Warsaw: Ecorys.
13.Keckes, A.L., Tomicić, I. (2017). Augmented Reality in Tourism - research and applications overview. Interdisciplinary Description of Complex Systems 2 (15), 157-167.
14.Kounavis, C.D., Kasimati, A.E., Zamani, E.D. (2012). Enhancing the Tourism Experience through Mobile Augmented Reality: Challenges and Prospects. International Journal of Engineering Business Management, 4, 1-6.
15.Maslow, A. (2009). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Markiewicz, E. (2013). Rola społeczności wirtualnej w kształtowaniu produktu na rynku turystycznym. Folia Turistica, 29, 189-203.
17.Mosaker, L. (2001). Visualising historical knowledge using virtual reality technology. Digital Creativity, 12, 1-11. Niebrzydowski, L. (1999). Psychologia ludzkich potrzeb, aspiracji i możliwości. Łódź: Krajowa Rada Self-Esteem.
18.Olearnik, J. (2015). Innowacje w turystyce — ich charakter i obszary poszukiwań. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego.
19.Pujol, L. (2011). Realism in Virtual Reality applications for Cultural Heritage. International Journal of Virtual Reality, 3 (10), 41-49.
20.Rainoldi, M., Driescher, V., Lisnevska, A., Zvereva, D., Stavinska, A., Relota, J., Egger, R. (2018). Virtual Reality: An Innovative Tool in Destination’ Marketing. The Gaze: Journal of Tourism and Hospitality, 9, 53-68.
21.Stasiak, A. (2011). Współczesna przestrzeń turystyczna, In: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń tu¬rystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Warsaw: Wydawnictwo Poligrafia.
22.Stefanik, M., Kamel, M. (2013). Muzea i wystawy interaktywne w Polsce - współczesna atrakcja turystyczna. Turystyka kulturowa, 8, 5-9.
23.Stepaniuk, K. (2011). Wirtualne zwiedzanie w opinii internautów w Polsce. Ekonomia i Zarządzanie, 3, 75-80.
24.Tarr, M.J., Warren, W.H. (2002). Virtual Reality in behavioral neuroscience and beyond. Nature, 5, 1089-1092.
25.Wendt, J. A. (2011). Zarys geografii turystycznej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
26.Williams, A.P., Hobson J.S.P. (1995). Virtual reality and tourism: fact or fantasy? Tourism Management, 6 (16), 423-427.
27.Włodarczyk, B. (2009). Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.