Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Websites as a Euroregional marketing tool in Poland
(Witryna internetowa jako narzędzie marketingu euroregionalnego w Polsce)

Autorzy: TOMASZ STUDZIENIECKI
Gdynia Maritime University, Faculty of Entrepreneurship and Quality Science

CORINA TATAR
University of Oradea, Faculty Geography, Tourism and Sports
Słowa kluczowe: marketing terytorialny transgraniczny euroregion Internet
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (193-203)
Klasyfikacja JEL: M31 R50 O19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę marketingu terytorialnego euroregionów. Analizie poddano jedno z narzędzi marketingowych jakim jest witryna internetowa. Na podstawie studia literaturowych i doświadczeń autorów opracowano kryteria oceny witryn internatowych i przeprowadzono badania empiryczne 14 narodowych podmiotów euro- regionalnych w Polsce. W badaniach wykorzystano metodę binarnej analizy eksperckiej oraz sondażu ankietowego przeprowadzonego na grupie studentów polskich. Badania dowiodły znacznego zróżnicowania witryn internetowych pod względem treści, formy i nawigacji. Wskazano euroregiony posiadające ciekawe, eleganckie, i nowoczesne witryny. Witryny te znajdują coraz większe zastosowanie w promocji terytorialnej, w tym w promocji turystycznej. Zaproponowane przez autorów kryteria oceny i narzędzia badawcze, po stosownych konsultacjach i modyfikacjach, mogą zostać wykorzystane w badaniach naukowych oraz ułatwić władzom euroregionalnym doskonalenie narzędzi komunikacji marketingowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bański, J. (2006). Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena. Studia Obszarów Wiejskich, 11, 59-72.
2.Bell, M. (2009). Build a website for free. London: Pearson Education.
3.De Sousa, L. (2012). Understanding European Cross-border Cooperation: A Framework for Analysis. Journal of European Integration, 1, 1-9.
4.Duran, I. D. (2007). Regions and Euroregions. The Journal of the Faculty of Economics — Economic Science Series, 1, 234-238.
5.Frankowski, P. (2010). Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
6.Greta, M. (2016). Euroregion in the role of management of structural aid and as a natural cluster. Organizacja i Zarządzanie, 63, 33-43.
7.Greta, M., Tomczak-Woźniak, E. (2014). Euroregion jako przykład marketingu połączonego (terytorialnego, lokalnego i regionalnego) na wybranym przykładzie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 6 (15), 329-339.
8.Grzywińska-Rąpca, M., Grzybowska-Brzezińska, M. (2016). Rola Internetu w realizacji działań marketingowych firmy i zdobywaniu nowych segmentów klientów. Collegium of Economic Analysis Annals, 40, 333-342.
9.Kurowska-Pysz, J., Castanho, R. A., Gomez, J.M.N. (2018). Cross-border cooperation - the barriers analysis and the rec¬ommendations. Polish Journal of Management Studies, 2 (17), 134-147.
10.Leszczyńska, K. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na terenie polskich euroregionów. Handel Wewnętrzny, 6, 24-26.
11.Medeiros, E. (2011). (Re)defining the Euroregion Concept. European Planning Studies, 1 (19), 141-158.
12.Perkmann, M. (2002). Euroregions: institutional entrepreneurship in the European Union. In: M. Perkmann, N. Sum (eds.), Globalization, regionalization, and cross-border regions (pp. 113-139). Basingstoke: Palgrave MacMillan.
13.Prałat, E. (2010). Strony internetowe polskich gmin. In: R. Knosala (ed.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie (pp. 259-268). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
14.Przybyła, Z. (1995). Zagadnienia marketingu euroregionalnego (na przykładzie euroregionu „Nysa”). In: A. Stasiak, K. Mirosa (eds.), Polska i jej współdziałanie transgraniczne z sąsiadami (pp. 105-109). Warsaw: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
15.Smalec, A. (2014). Analiza witryn internetowych wybranych miast wojewódzkich. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 33, 199-210.
16.Studzieniecki, T. (2003). Sports tourism model - a compromise between social needs and marketing demands. In: P. Keller, T. Bieger (eds.), Publication of the AIEST, 53rd Congress, Athens, Greece, 2003., “Sport and Tourism”, 45 (pp. 247-262). St. Gallen: Editions AIEST.
17.Studzieniecki, T. (2006). Tourism marketing in transborder regions. In: P. Keller, T. Bieger (eds.), Marketing efficiency in tourism (pp. 243-255). Berlin: ESV.
18.Winiarski, B., Przybyła, Z., Bobowski, Z. (1997). Rola współpracy transgranicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym (na przykładzie województw zachodnich). Studia Regionalne i Lokalne, 19 (52), 276-303.
19.Wolniak, R. (2012). Funkcjonowanie witryn internetowych jako narzędzia marketingowego w przedsiębiorstwach przemysłowych. In: R. Knosala (ed.), Innowacje w inżynierii produkcji (pp. 884-892). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.