Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
The use of tourism consumption estimations to assess the economic effects of tourism in metropolitan cities as exemplified by Warsaw
(Wykorzystanie szacunku konsumpcji turystycznej jako miernika efektów ekonomicznych turystyki w miastach metropolitalnych na przykładzie Warszawy)

Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (101-111)
Klasyfikacja JEL: Z32 L83 R11
Słowa kluczowe: ekonomiczne efekty turystyki ekonomia miast wydatki turystyczne branże turystyczne
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: EWA DZIEDZIC
Warsaw School of Economics Collegium of World Economy

TERESA SKALSKA
Warsaw School of Tourism and Hospitality Management Faculty of Tourism and Recreation

ROBERT VINCZE
Advisory Board Member World MICE Day

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja potencjalnego wykorzystania szacunku konsumpcji turystycznej efektów ekonomicznych turystyki w miastach metropolitalnych na przykładzie Warszawy, a następnie zastosowania go jako narzędzia wspomagającego zarządzanie rozwojem miasta. Taki szacunek umożliwia określenie bezpośredniego efektu jakim jest popyt generowany przez turystykę, a dodatkowo jego strukturę według głównych segmentów rynku. Porównanie informacji o podróżach rezydentów i nierezydentów pozwoliło ocenić, która z głównych grup nabywców odgrywają szczególną role z punktu widzenia producentów usług turystycznych w Warszawie. Badanie wskazuje ponadto możliwości i ograniczenia zastosowania tego typu szacunku dla zadań strategicznych, podejmowanych przez władze miasta lub podmioty gospodarcze. W artykule wskazano dostępne źródła informacji i zidentyfikowano luki w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ashworth, G., Page, S. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 1 (32), 1-15.
2.Bellini, N., Pasquinelli, C. (eds.) (2016). Tourism in the city. Towards an integrative agenda on urban tourism. Springer.
3.Bock, K. (2015). The changing nature of city tourism and its possible implications for the future of cities. European
4.Journal of Futures Research, 3-20.
5.Canada, A. (2013). Regional Tourism Satellite Account. Madrid: UNWTO.
6.Dębski, M., Dziedzic, E., Skalska, T., Zawistowska, H. (2017). Wpływ turystyki na gospodarkę Warszawy Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki. Praca wykonana na zlecenie Stołecznego Biura Turystyki. Retrieved from: http://warsawtour.pl/wp-content/uploads/2018/03/Wplyw_turystyki_na_gospodarke_ Warszawy_w_latach_2014_i_2016.pdf.
7.Dwyer, L., Forsyth, P., Dwyer, W. (2010). Tourism Economics and Policy. Buffalo-Bristol-Toronto: Channel View Publications.
8.Dziedzic, E., Kachniewska, M., Skalska, T. (2015). Rachunek satelitarny turystyki: metodologia, wyniki, interpretacja. Warsaw: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji.
9.Dziedzic, E., Kachniewska, M., Skalska, T. (2016). Regionalny rachunek satelitarny turystyki: metodologia, uwarunko¬wania implementacji. Warsaw: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji.
10.Edwards, D., Griffin, T., Hayllar, B. (2008). Urban Tourism Research. Developing an Agenda. Annals of Tourism Research,
11.4 (35), 1032-1052.
12.Eurostat. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (23.06.2017).
13.Eurostat (2016). Urban Europe. Statistics on cities, towns and suburbs. Louxemburg: Eurostat.
14.Frechtling, C. (2009). Measurement and analysis of tourism economic contributions for sub-national regions through the Tourism Satellite Accounts. Madrid: UNWTO.
15.Heeley, J. (2011). Inside city tourism. A European perspective, Bristol-Buffalo-Toronto: Channel View Publications.
16.Kauppilaa, P., Karjalainena, T. (2012). A process model to assess the regional economic impacts of fishing tourism: A case study in northern Finland. Fisheries Research, 127—128, 88-97.
17.Kozak, M. (2004). Destination benchmarking. Concepts, practices and operations. Wallingford, Cambridge: CABI Publishing.
18.Law, C. (2002). Urban Tourism. The Visitor Economy and the Growth of Large Cities. London: Continuum.
19.Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Mika, M. (ed.) (2011). Kraków jako ośrodek turystyczny. Cracow: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
21.Murillo, J., Vaya, E., Romani, J., Surinach, J. (2011). How Important to a City Are Tourists and Daytrippers? The Economic Impact of Tourism on The City of Barcelona. Barcelona: AQR-IREA Universitat de Barcelona.
22.Ritchie J., Crouch J. (2003). The Competitive Destination. A Sustainable Tourism Perspective. Cambridge: MA CABI Publishing.
23.Smętkowski, M., Jałowiecki, B., Gorzelak, G. (2009). Obszary metropolitalne w Polsce - diagnoza i rekomendacje. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 52-73.
24.Szafrańska, E., Włodarczyk, B., Dziedzic, E. (2015). Pomiar wielkości ruchu turystycznego w regionie. In: E. Dziedzic (ed.), Badania konsumentów usług turystycznych w regionach (pp. 51-64). Warsaw: Polska Organizacja Turystyczna.
25.UN, UNWTO (2008). International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (IRTS 2008). New York-Madrid: UN, UNWTO.
26.UNWTO (2012). Global Report on City Tourism — Cities 2012 Project (AM Report n° six). Madrid: UNWTO.
27.UNWTO, CICtourGUNE (2014). For City Tourism Measurement. Global Benchmarking. Madrid: UNWTO.
28.UNWTO, InRouTe (2015). A Closer Look at Tourism: Subnational Measurment and Analysis. Subnational Tourism: a Basic Glossary. Madrid.
29.Williams, S., Lew, A.A. (2015). Tourism Geography, Critical Understanding of Place, Space and Experience. London, New York: Routledge.
30.WTTC (2017). City Travel & Tourism Impact 2017Europe.
31.Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast. Poznań-Cracow: Proksenia.