Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
Business models analysis in the context of health resorts enterprises activity - literature review
(Analiza modeli biznesu w kontekście działalności przedsiębiorstw uzdrowiskowych - przegląd literatury)

Autorzy: ADAM R. SZROMEK
Silesian University of Technology

KRZYSZTOF HERMAN
Silesian University of Technology
Słowa kluczowe: modele biznesu uzdrowiska przedsiębiorstwa uzdrowiskowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (35-46)
Klasyfikacja JEL: L83 Z32 C45
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma na celu dokonanie analizy literatury w zakresie modelowania biznesowego oraz klasyfikacji modeli biznesu odnosząc się do potrzeb przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Omówiono rodzaje modeli biznesu i ich klasyfikacje. Odniesiono się do zmian w organizacji usług uzdrowiskowych. Podstawową metodologią przeprowadzonych badań była krytyczna analiza literatury. Podstawowym powodem prowadzonych badań była potrzeba nowego spojrzenia na modele biznesu przedsiębiorstw uzdrowiskowych. W wielu przypadkach można zauważyć brak sformalizowanego modelu biznesu oraz potrzebę jego opisania na nowo. Często jest wymuszone zmianami warunków rynkowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych i próbą dopasowania się do szybko zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Sektor uzdrowiskowy charakteryzuje się modelami biznesu zależnymi od innych podmiotów tworzących ich system rynkowy. Modele biznesu stosowane w obiektach uzdrowiskowych muszą zostać ponownie zdefiniowane pod względem komponentów i architektury biznesowej, zwłaszcza pod względem zachodzących procesów i relacji, ponieważ zmiany społeczne, a wraz z nimi reorganizacja usług w tym sektorze, stanowią konieczność wprowadzenia zmian. Współczesny model przedsiębiorstw uzdrowiskowych powinien być ukierunkowany na zależność rynkową typu, tworząc szczególną wartość dla klienta. Współczesny model biznesu przedsiębiorstw uzdrowiskowych powinien uwzględniać zmiany w strukturze produktów uzdrowiskowych i ich komponentach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Al-Debei, M., El-Haddadeh, R., Avison, D. (2008). Defining the Business Model in the New World of Digital Business (pp. 8-9). Proceedings of the Fourteenth Americas Conference on Information Systems, August 14-17. Toronto, ON, Canada.
2.Battistella, C., Toni, A., Zan, G., Pessot, E. (2017). Cultivating business model agility through focused capabilities: A mul¬tiple case study. Journal of Business Research, 73, 65-82.
3.Brzóska, J. (2009). Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. Organizacja i Zarządzanie, 2, 5-23.
4.Doligalski, T. (ed.) (2014). Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Duczkowska-Piasecka, M. (ed.), Poniatowska-Jaksch, M., Duczkowska-Małysz, K., (2013). Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne. Warsaw: Difin.
6.Dworak, J. (2016). Modele biznesu współczesnych przedsiębiorstw. Research on Enterprise in Modern Economy theory and practice, 4, 17-30.
7.Falencikowski, T. (2012). Strategia a model biznesu - podobieństwa i różnice. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 260, 80-93.
8.Gassmann, O., Frankenberger, K., Csik, M. (2013). The St. Gallen Business Model Navigator, Working Paper, University of St. Gallen.
9.Geissdoerfer, M., Savaget, P., Evans, S. (2017). The Cambridge Business Model Innovation Process. Procedia Manufacturing, 8, 262-269.
10.Grefen, P. (2010). Mastering e-Business. London: Routledge.
11.Gromalska, A. (2015). Uzdrowiska polskie i czeskie w okresie transformacji okresie transformacji w latach 1989—2013. Cracow: Proksenia.
12.Iwasieczko, B. (2014). Modele biznesowe i ocena czynników ich efektywności. Prace Naukowe Uniwersytetu
13.Ekonomicznego we Wrocławiu, 343, 154-163.
14.Johnson, M. (2010). Seizing the white space: Business model innovation for growth and renewal. Boston: Harvard Business School Publishing.
15.Johnson, W., Christensen, C., Kagerman, H. (2008). Reinventing Your Business Model. Harvard Business Review, 12 (87), 52-60.
16.Kardas, M. (2016). Pojęcia i typy modeli biznesu. In: K. Klincewicz (ed.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie — przegląd perspektyw teoretycznych (pp. 298-318). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
17.Knop, L., Brzóska, J. (2016). Rola innowacji w tworzeniu wartości poprzez modele biznesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 99, 213-232.
18.Linder, J., Cantrell, S. (2000). Changing business models: Surveying the landscape. Institute for Strategic Change work¬ing paper, Accenture, 7-8.
19.Magretta, J. (2002). Why business models matter? Harvard Business Review, 5 (80), 86-92.
20.McGrath, R. (2010). Business Models: A Discovery Driven Approach, Long Range Planning, 43, 247-261.
21.Nagumo, T. (2002). Innovative Business Models in the Era of Ubiquitous Networks, NRI Papers No. 49, 1-11.
22.Nogalski, B. (2009). Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, Master of Business Administration, 17, 3-14.
23.Norris, M., West, S. (2001). E-biznes. Warsaw: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
24.Obłój, K. (2010). Pasja i dyscyplina strategii. Warsaw: Poltext.
25.Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. Hoboken-New Jersey: John Wiley & Sons.
26.Picker, R. (2010). The Razors and Blades Myth(s), John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 532, 225-255.
27.Prendeville, S., Bocken, N. (2017). Sustainable Business Models through Service Design. Procedia Manufacturing, 8, 292-299.
28.Rusu, B. (2016). The Impact of Innovations on the Business Model: Exploratory Analysis of a Small Travel Agency.
29.Procedia — Social and Behavioral Sciences, 221, 166-175.
30.Slywotzky, A., Morrison, D.J., Andelman, B. (2000). Strefa zysku. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Szromek, A. (2011). Działalność turystyczno-lecznicza Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego. Transformacja działalności przedsiębiorstw uzdrowiskowych w latach 1989—2010. Cracow: Proksenia.
31.Szromek, A.R. (2018). Changes in the management model of health care institutions in health resorts in the context of so¬cial and economic changes in the years 1989-2018. Health and Primary Care, 2 (2).
32.Teece, D. (2017). Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning, 51, 1-10.
33.Wirtz, B., Pistoia, A., Ullrich, S., Gottel V. (2016). Business Models: Origin, Development and Future Research Perspectives. Long Range Planning, 49, 36-54.
34.Wiśniewski, A. (2017). Konstrukcja modeli biznesu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2, 75-85.