Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
Wooden Orthodox churches in the Maramureș region - opportunities and threats of tourism development
(Drewniane cerkwie regionu Maramureş – szanse i zagrożenia rozwoju turystki)

Autorzy: Jan Wendt
Faculty of Oceanography and Geography, Gdansk University,

Alexandru Ilieş
Faculty of Geography, Tourism and Sport, University of Oradea

Tomasz Wiskulski
Faculty of Tourism and Recreation, Gdansk University of Physical Education and Sport

Marin Ilieş
Faculty of Geography, Faculty of Geography, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Sighetu Marmației Extension,
Słowa kluczowe: Maramureş drewniane kościoły szanse zagrożenia rozwój turystyki
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (133-140)
Klasyfikacja JEL: Z32 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W prezentowanej pracy podjęto próbę wskazania, analizy i oceny głównych problemów rozwoju turystyki w Rumunii na przykładzie historycznego regionu Maramureş. Badania nad problemami rozwoju gospodarki turystycznej w regionie Maramureş przeprowadzono w latach 2013-2017. Poza prostą analizą danych statystycznych dla ruchu turystycznego w Rumunii i w badanym regionie, do oceny wykorzystano literaturę przedmiotu. Region Maramureş, położony na północy kraju, jest prawdziwym żywym skansenem, pomimo wzrastającego z roku na rok ruchu turystycznego. Nadal kultywowane są tradycje drewnianego budownictwa wiejskiego. Cerkiewna architektura drewniana Maramureş jest niezwykła. W 1999 r. osiem z nich, ze względu na ich unikalność, wpisano na Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Jednak ten niezwykły świat drewnianej architektury i kulturowego dziedzictwa, tak jak każdy rozwijający się gospodarczo i modernizujący się pod presją wzrastającego ruchu turystycznego region, boryka się z licznymi problemami, których diagnoza stanowi cel niniejszych badań. Podstawą do analizy były obserwacje zachowywania zmian w zagospodarowaniu turystycznym oraz wywiady z profesjonalistami prowadzącymi badania rynku turystycznego i turystyki w Maramureş. W pracy zawarto analizę SWOT wskazującą na tytułowe szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki w regionie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baias, S. (2013). Identificarea, evaluarea si valorificarea patrimoniului cultural de lemn din judetul Bihor. Oradea: Editura Universitatii din Oradea.
2.Baias, S., Baias, I., Blaga, L., Buhas, S., Chiriac, A., Ciocan, J., Dancus, M., Deac, A., Dragos, P., Dumitrescu, G., Gaceu, O., Godea, I., Gozner, M., Grama, V., Herman, G., Hodor, N., Hurley, P., Ilies, D.C., Ilies, G., Ilies, M., Josan, I., Lese, G., Maduta, F., Mojolic, D., Morar, C., Olaru, M., Stasac, M., Stupariu, M., Sturza, A., Stefanescu, B., Tatar, C., Varnav, R., Vlaicu, M., Wendt, J.A. (2014). Crisana-Maramures. Geographical atlas of tourism heritage. Oradea: Editura Universitatii din Oradea.
3.Barca, A., Dinescu, D. (1997). The wooden architecture of Maramures. Bucuresti: Humanitas.
4.Calatoriile internafionale inregistrate la frontierele Romaniei in anul 2016 (2017). Romania Institutului National de Statistica. Bucuresti: Editura Institutului National de Statistica.
5.Ilie§, A., Hurley, P.D., Ilie§, D.C., Baias, S. (2017). Tourist animation a chance for adding value to traditional heritage: case study in the land Maramures (Romania). Revista de Etnografie si Folclor, 1 (1), 131-151.
6.Ilie§ A., Ilie§ D.C., Tatar C., Ilie§ M. (2017). The geography of tourism in Romania. In: K. Widawski, J. Wyrzykowski, (eds.), The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries (pp. 329-274). Cham: Springer International Publishing.
7.Ilies, A., Wendt, J.A., Ilies, D.C., Herman, G.V., Ilies, M., Deac, A.L. (2016). The patrimony of wooden churches, built between 1531 and 2015 in the Land of Maramures, Romania. Journal of Maps, 1 (12), 597-602.
8.Ilies, A., Wendt, J.A. (2014). The Evolution of Historical Regions and Borderlands (1916-2011) at the Northern Romanian Ukrainian Border. In: M. Bufon, J. Minghi, A. Paasi (eds.), The New European Frontiers (pp. 289-303). Cambridge: Scholars Publishing.
9.Ilies, A., Wendt, J.A. (2015). Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo AWFiS.
10.Ilie§, A., Ilie§ D.C., Josan, I., Grama, V., Herman, G., Gozner, M., Stupariu, M., Gaceu, O., Sta§ac, M. (2009). Cosau Valley (Maramure§) - Evaluation of Antrophic Patrimony (I). GeoJournal of Tourism and Geosites, 2 (4), 203-216. Ilie§, A., Wendt, J., Ilie§, D.C., Josan, I., Herman G. (2011). The Romanian rural architectural heritage from Maramure§ Land-Personality, distinctiveness and protection. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geographia, 2, 187-197.
11.Ilies, G. (2006). TaraMaramuresului. Studiu de geografie regional. Cluj-Napoca: Presa Universitara clujeana.
12.Ilie§, M., Ilie§ D.C., Josan, I., Ilie§ A., Ilie§, G. (2010). The Gateway of Maramure§ Land. Geostrategical Implications in Space and Time. Annals for Istrian and Mediteranian Studies, Series Historia et Sociologia, 2 (20), 469-480.
13.Ilie§, D.C., Onet, A., Wendt, J.A., Ilie§, M., Baias, S., Herman, G.V. (2018a). Study on microbial and fungal contamination of air and wooden surfaces inside of a historical Church from Romania. Journal of Environmental Biology, 39 (6), 980-984.
14.Ilies, D.C., Onet, A., Marcu, F., Gaceu, O.R., Timar, A., Baias, S., Ilies, A., Herman, G.V., Costea, M., Tepelea, M., Josan, I., Wendt, J.A. (2018b). Investigations regarding the air quality in the historic wooden church in Oradea City, Romania. Environmental Engineering and Management Journal, 17 (11), 2731-2739.
15.Man, G. (2005). Biserici de lemn dinMaramures. Baia Mare: Editura Proema.
16.Maryański, A. (1973). Rumunia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
17.Mazilu, M., Gheorgheci, S. (2015). The perception of Romania as a tourist destination into sustainable development.
18.Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Economy Series, Special Issue, 5-16.
19.Patterson, J. (2001). Wooden Churches of the Carpathians, A comparative study New York: East European Monographs. Popescu, A., Plesoianu, D. (2017). Trends of tourist arrivals and overnight stays in the Maramures county, Romania, 2017-2016 and forecast for 2017-2021. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 4 (17), 281-291.
20.Porumb, M. (2005). Biserici de lemn din Maramures. Bucuresti: Editura Academiei Romane.
21.Romanian Statistical Yearbook, 2016 (2017). Romania Institutului National de Statistica. Bucuresti: Editura Institutului National de Statistica.
22.Stef, D. (2008). Maramuresul brand cultural. Baia Mare: Editura Cornelius.