Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
Cruising ships in the ports of Gdynia and Gdańsk
(Cruising w portach Gdyni i Gdańska)

Autorzy: TADEUSZ PALMOWSKI
Gdansk University Department Regional Development Geography

VALENTIN S. KORNEEVETS
Immanuel Kant Baltic Federal University Institute of Recreation, Tourism and Sports IVKorneevets@kantiana.ru
Słowa kluczowe: cruising morski rynek bałtycki Gdańsk Gdynia
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (95-104)
Klasyfikacja JEL: Z30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The maritime tourist market is among the most attractive areas of business. The article identifies the transformation trends in Gdynia and Gdańsk cruising traffic in the years 2000- 2017. In recent years, the Baltic has become one of the most vibrantly developing key cruising markets. Up to the year 2016, Gdynia enjoyed the greatest number of cruise ships calling Polish ports. Gdańsk took the lead in 2017. As the biggest cruise vessels continue to call Gdynia, whereas smaller ones call Gdańsk, the port of Gdynia continues to handle a considerably bigger number of passengers. The development of marine cruising tourism generates benefits for the ports themselves and the cities of Gdynia and Gdańsk, as well as the entire Pomeranian region.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ccrić, D. (2018). Cruise Tourism: From Regional Saturation Towards Global Dynamic Equilibrium. In: D.K Müller, M. Więckowski (eds.), Tourism in Transitions, geographies of Tourism and global Change. Springer International Publishing AG.
2.Chen, E. (2012). Cruise Industry Trends to 2025. Ocean Shipping Consultants, Royal Haskoning DHV UK Ltd.
3.Cruise Baltic Status Report, Final, January (2007).
4.Cruise Baltic Market Review (2018).
5.Cruise Tourism — Current Situation and Trends (2010). Madrid: World Tourism Organization UNWTO.
6.Dowling, R.K. (ed.) (2006). Cruise Ship Tourism. Cambridge: CAB International Publishing.
7.Grzybowski, M. (2005). Tourism. The Baltic Offensive. The Warsaw Voice, 6 February, 34.
8.Grzybowski, M., Piotrowska, J. (2010). Wycieczkowce w polskich portach. Nadmorski Przegląd Gospodarczy, 5 (101). Kizielewicz, J., Skrzeszewska, K. (2014). Inwestycje infrastrukturalne w porcie morskim w Gdyni na rzecz rozwoju turystyki statkiem wycieczkowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 843. Problemy Transportu
9.i Logistyki, 28, 77-94.
10.Kizielewicz, J. (2014). Konkurencyjność polskich portów morskich w zakresie obsługi statków wycieczkowych w basenie Morza Bałtyckiego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15 (4/3), 79-90.
11.Kizielewicz, J. (2014). Morskie terminale dedykowane obsłudze pasażerskich statków wycieczkowych - przykłady do¬brych praktyk. Logistyka, 6, 785-794.
12.Kizielewicz, J. (2016). Konsumpcja podróżujących morskimi statkami wycieczkowymi w nadmorskich obszarach recepcji turystycznej. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
13.Miotke-Dzięgiel, J.M. (2002). Turystyka morska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
14.Palmowski, T. (2011). Bałtycki cruising, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. Warszawa: Komisja Geografii Komunikacji PTG w Warszawie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie, Volume XVIII.
15.Papathanassis, A., Lukovic, T., Vogel, T. (eds.) (2012). Cruise Tourism and Society: A Socio-economic perspective. Berlin Heidelberger: Springer-Verlag.
16.Parker, S. (2010). Baltic tackles growth issues. Cruise Business Review, 1.
17.Somorowska, A. (2005). Szanse i Bariery turystyki morskiej. Morze i Handel, 21 (664).
18.Tarkowski, M., Palmowski, T., Kopeć, K., Wendt, J.A. (2016). Gdynia w Unii Europejskiej. Konkurencyjność gospodarki. Gdańsk-Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
19.Ward, D. (2006). Complete Guide to Cruising & Cruise Ships. Singapore: Berlitz.
20.Weeden, C., Lester, J., Thyne, M. (2011). Cruise tourism: Emerging issues and implications for a maturing industry.
21.Journal of Hospitality and Tourism Management, 1 (18).
22.Zaleski, J., Wojewódka, Cz. (1977). Europa Bałtycka. Zarys monografii gospodarczej. Wrocław: Ossolineum.
23.Zaleski, J. (1980). Problemy rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej w świetle współczesnych tendencji badawczych. In: Turystyka i rekreacja nadmorska problemy teorii i praktyki (pp. 29-41). Gdańsk: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego.