Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (43) 2018
Destination wedding - popularity among young students
(Turystyka weselna- popularność wśród młodych Wrocławian)

Autorzy: Urszula Szczepanik
University School of Physical Education in Wrocław

Wojciech Wiesner
University School of Physical Education in Wrocław
Słowa kluczowe: turystyka weselna turystyka ślubna podróż poślubna
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (41-50)
Klasyfikacja JEL: Z32 Z30 Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel. Poznanie wiedzy i opinii młodych wrocławian na temat turystyki weselnej (destination wedding). Metoda. Badania przeprowadzono wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Polska), kierunku Turystyka i Rekreacja drugiego roku studiów magisterskich. Wykorzystano metodę badań diagnostycznych z wykorzystaniem kwestionariusza. 100 respondentów zostało poproszonych o wypełnienie kwestionariusza składającego się z 19 pytań. Wyniki. 69 osób odpowiedziało, a 31 nie odpowiedziało na pytanie, czym jest turystyka ślubna. Spośród 100 respondentów 26 brało udział w turystyce weselnej w Polsce, 93 nie brało udziału w turystyce weselnej za granicą. Respondenci pytani o preferowane kierunku dla turystyki weselnej wskazywali najczęściej: Włochy, Hiszpanię, Grecję, Hawaje. Wyjazdy dla nowożeńców są również uznawane za ważną część turystyki weselnej. Duża część respondentów (78%) zadeklarowała uczestnictwo w podróży poślubnej. Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania empiryczne dotyczą wyłącznie młodych Polaków i obejmują wyłącznie turystykę weselną. Implikacje praktyczne. Diagnozowanie i częściowe przewidywanie poziomu i charakteru uczestnictwa w turystyce weselnej umożliwia przygotowanie oferty dla młodych ludzi. Oryginalność. Badanie młodych ludzi dotyczące turystyki weselnej przeprowadzane są w Polsce bardzo rzadko. Zjawisko to jest coraz bardziej popularne, ale nie udokumentowane naukowo. Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acorn Consulting Partnership Ltd. (2008). Developing a niche tourism market database for the Caribbean. Retrieved from: http://www.onecaribbean.org/content/files/weddings.pdf (2.09.2017).
2.Boden, S. (2001). Superbrides: wedding consumer culture and the construction of bridal identity. Sociological research online, 6 (1). Retrieved from: http://www.socresonline.org.uk/6/1/boden.html (3.09.2017).
3.Carter, J., Duncan, S. (2017). Wedding paradoxes: individualized conformity and the ‘perfect day’. Sociological Review, 1 (65), 3-20.
4.Del Chiappa, G., Fortezza, F. (2015). Wedding-based tourism development: insights from an Italian context. Marketing Places And Spaces, Book Series: Advances in Culture Tourism and Hospitality Research, 10, 61-74.
5.Durinec, N. (2013). Destination wedding in the Mediterranean. Development, trends, marketing. Paper presented at International Conference on Hospitality & Tourism Management, Colombo.
6.Major, B., McLeay, F., Waine, D. (2010). Perfect weddings abroad. Journal of Vacation Marketing, 3 (16), 249-262. Mintel Reports (2010). Weddings and honeymoons abroad — UK. Retrieved from: http://oxygen.mintel.com/display/479945.
7.Proceedings of the 1st International Conference on Hospitality and Tourism Management - 2013 The way forward to tourism. ICOHT - 2013; http://tiikm.com/publication/IC0HT-2013-proceeding-book.pdf (1.09.2017).
8.Poon, A. (2009). Prospects for the British market. Tourism Industry Intelligence, 1 (16), 1-4.
9.Seebaluck, N.V., Munhurrun, P.R., Naidoo, P., Rughoonauth, P. (2015). An analysis of the push and pull motives for choos¬ing Mauritius as “the” wedding destination. Book Series: Procedia Social and Behavioral Sciences. Proceeding of the 3rd international conference on strategic innovative marketing (IC-SIM 2014), Volume: 175, 201-209. UNWTO (2015). Understanding tourism: Basic glossary. Retrieved from: http://media.unwto.org/en/content/understand- ing-tourism-basic-glossary (7.09.2017).
10.Zamri, M.H., Darson, M.D., Wahab, M.F., Lim, L.K. (2014). Malaysia as a wedding destination: Perception and destina¬tion characteristics. Hospitality and tourism: synergizing creativity and innovation in research (pp. 381-384).