Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Kształceniowa funkcja wyjazdów turystycznych seniorów i młodzieży

Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (115-123)
Klasyfikacja JEL: I21 I26 J14 L83
Słowa kluczowe: turystyka seniorów turystyka młodzieży kształceniowa funkcja turystyki
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: SŁAWOMIR PYTEL
Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk o Ziemi

ROMAN SZKUP
Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie funkcji kształceniowej, jaką mogą pełnić wyjazdy turystyczne dla seniorów, i porównanie ich do zachowań turystycznych młodzieży akademickiej. Odwiedzając nowe miejsca, doświadczamy zbliżania się i integracji społecznej ludności, oprócz tradycyjnie pojmowanej kształceniowej roli turystyki. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że funkcja kształceniowa turystyki jest bardzo istotna zarówno dla seniorów, jak i dla młodzieży.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak, W. (2012). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Kraków: AWF.
2.Alén, E., Domínguez, T. Losada, N. (2012). Senior Tourism and Accessible Tourism, Pontevedra, Spain: University of Vigo.
3.Bąk, I. (2012). Turystyka w obliczu starzejącego się społeczeństwa. W: A. Rapacz (red.), Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego (s. 13-23). Wrocław: Wydawnictwo Uni¬wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
4.Bąk, I. (2013). Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane ZUT.
5.Denek, K. (1997). Wycieczki we współczesnej szkole. Poznań: Eruditus.
6.Denek, K. (2000). W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole. Poznań: Eruditus.
7.Drogosz, M. (2009). Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych. Warszawa. Wolters Kluwer.
8.European Commission (2015). Call for proposals. Supporting Competitive and Sustainable Growth in the Tourism Sec¬tor. Pobrano z: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-tour-2015-3-04_call_description. pdf (15.01.2018).
9.Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa. PWE.
10.Głąbiński, Z. (2015). The application of social survey methods in analysing the tourist activity of seniors. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 27, 51-65.
11.González, A.M., Rodríguez, C., Miranda, M.R., Cervantes, M. (2009). Cognitive age as a criterion explaining senior tourists’ motivations. International Journal of Culture. Tourism and Hospitality Research, 2 (3), 148-164.
12.Goźlińska, E. (2009). Jak przygotować wycieczkę szkolną? Warszawa: WSiP.
13.Gracz, J., Sankowski, T. (2001). Psychologia w rekreacji i turystyce. Poznań: AWF.
14.Gralak, K., Kacprzak, M. (2012). Formy uczestnictwa młodzieży licealnej w ruchu turystycznym (na przykładzie Włodawy i Lublina). Turystyka i Rekreacja. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, 1 (9), 101-112.
15.Hill, D.R. (2009). Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia. Warszawa. Wydawnictwo Laurum.
16.Madras-Majewska, B., Majewski, J. (2013). Apiturystyka jako forma turystyki edukacyjnej. Prace Naukowe Uniwer¬sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, 144-152.
17.Śniadek, J. (2007). Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce. Gerontologia Polska, 1-2, (15), 21-30.
18.Toczek-Werner, S., Sołtysik, M. (2009). Participation of Poles in outdoor sport activities in view of age diversification. Studies in Physical Culture and Tourism, 4 (16), 4431-438.
19.Trafiałek, E. (2006). Uniwersytety Trzeciego Wieku w zapobieganiu marginalizacji społecznej ludzi starych. Geron¬tologia Społeczna, 1 (1), 19-25.
20.Turos, L. (1996). Turystyka i edukacja. Warszawa: Ypsylon.
21.Wartecka-Ważyńska, A. (2007). Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
22.Żelazna, K., Górska-Warsewicz, H. (2013). Zachowania turystyczne młodzieży. Problemy Turystyki i Rekreacji, 2, 36-51.
23.Żmudzki, G. (2013). Analiza czynników kształtujących zachowania turystyczne młodzieży w aspekcie ich wpływu na popyt turystyczny w Polsce. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu Vistula.