Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Personalizacja usług jako trend rozwojowy na rynku usług turystycznych

Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (29-35)
Klasyfikacja JEL: L83 M31
Słowa kluczowe: usługi turystyczne personalizacja indywidualizacja
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Iryna Manchak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Katarzyna Sanak-Kosmowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie zagadnienia personalizacji usług turystycznych. Zwrócono uwagę na problematykę personalizacji w branży turystycznej, koncentrując uwagę na zindywidualizowanej ofercie biur podróży. Przedstawiono analizę wybranych przykładów z praktyki gospodarczej, prezentujących różne sposoby zastosowania koncepcji personalizacji usług turystycznych. Na podstawie przeprowadzonej analizy studiów przypadku stwierdzono, że spersonalizowane podróże najczęściej obejmują egzotyczne i trudno dostępne kierunki. Należy dodać, że wciąż są to usługi droższe niż wyjazdy masowe dostępne w ofercie innych touroperatorów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran, G. (2013). Istota i znaczenie zaangażowania klientów we współtworzenie wartości społecznej. Współczesne Zarządzanie, 1, 159-167.
2.Bardakci, A., Whitelock, J. (2003). Mass-customization in Marketing. The Consumer Perspective. Journal of Consumer Marketing, 5 (20), 463-479.
3.Bellon, M. (2014). Personalizacja pomaga także w turystyce. Puls Biznesu. Pobrano z: https://www.pb.pl/personaliza- cja-pomaga-takze-w-turystyce-746739 (4.08.2017).
4.Borusiak, B., Pierański, B., Romanowski, R., Strykowski, S. (2015). Automatyzacja personalizacji reklamy internetowej. Marketing i Rynek, 3, 36-43.
5.Davenport, T.H. (2013). At the big Data Crossroads: turning towards a smarter Ravel experience. Pobrano z: http:// www.amadeus.com/web/binaries/blobs/703/769/Amadeus_Big_Data,1.pdf (31.01.2018).
6.Doligalski, T. (2006). Relacje z klientem w e-biznesie (cz. I). Marketing w Praktyce, 8, 6-10.
7.Flis, K. (2014). Personalizacja, rekomendacja, prosumpcja — trzy wymiary dialogu organizacji i konsumenta. Handel Wewnętrzny, 1 (354), 92—100.
8.Gummesson, E. (1987). The new marketing — developing long-term interactive relationships. Long Range Planning,4 (20), 10—20.
9.Kałuża, G., Kotliński, A. (2004). Masowa indywidualizacja w kształtowaniu relacji z klientem. W: L. Garbarski (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce — tożsamość, etyka, przyszłość (s. 437-445). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
10.Malchrowicz, E. (2011). Polscy operatorzy turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 9. Pobrano z: http://www.tury- stykakulturowa.org/pdf/2011_09_05.pdf, (29.01.2018).
11.Meyer, B. (2015). Indywidualizacja oferty jako turystycznej jako konsekwencja trendów konsumpcyjnych i turystycznych. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 50, 59-66.
12.Niezgoda, A. (2012). Popyt turystyczny - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Ekonomiczne Problemy Usług, 82, 11-25.
13.Panasiuk, A. (2014). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
14.Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2004). Co-creating unique value with customers. Strategy & Leadership, 3 (32), 4-9.
15.Rudawska, E. (2014). Masowa indywidualizacja w marketingu relacji - obszary badań marketingowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 337, 60-67.
16.Szepieniec, D. (2012). Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji. Konsumpcja i Rozwój, 1, 85-100.
17.Szwarc, N. (2010). Od masowej komunikacji marketingowej po personalizację w e-marketingu. e-Mentor, 3 (35). Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/35/id/762 (30.01.2018).
18.Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2004). A Survey of Recommender Systems: Approaches and Limitations. International Journal of Innovations in Engineering and Technology, special issue ICAECE. Pobrano z: http://ijiet.com/wp- -content/uploads/2013/03/1.pdf (21.08.2017