Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.2.42-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (42) 2018
Turystyka winiarska - problemy terminologiczne, konsumenci i możliwości rozwoju

Autorzy: ZBIGNIEW GŁĄBIŃSKI
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi
Słowa kluczowe: turystyka winiarska enoturystyka rozwój regionów
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (9-17)
Klasyfikacja JEL: O44 Q56 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano przegląd literatury światowej dotyczącej turystyki winiarskiej oraz analizę pojęć z nią związanych. Zwrócono uwagę na różnice pomiędzy krajami Starego i Nowego Świata w definiowaniu terminów dotyczących tej formy turystyki. Wykazano, że są one uwarunkowane czynnikami społeczno- ekonomicznymi i kulturowymi. Zwrócono również uwagę na zróżnicowanie motywów turystów odwiedzających regiony uprawy winorośli w różnych krajach. Podkreślono znaczenie rozwoju turystyki winiarskiej jako czynnika aktywizacji problemów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alant, K., Bruwer, J. (2004). Wine tourism behaviour in the context of a motivational framework for wine regions and cellar doors. Journal of Wine Research, 1 (15), 27-37.
2.Alebaki, M., Iakovidou, O. (2011). Market segmentation in wine tourism: A comparison of approaches. Tourismos, 1 (6), 123-140.
3.Alonso, A.D., O’Neill, M.A. (2009). Wine tourism in Spain: The case of three wine regions. Tourism, 4 (57), 405-420.
4.Barber, N., Taylor, D., Deale, C. (2010). Wine tourism, environmental concerns and purchase intention. Journal of Travel and Tourism Marketing, 27, 146-165.
5.Carlsen, J. (2004). A Review of Global Wine Tourism Research. Journal of Wine Research, 1 (15), 5-13, DOI: 10.1080/0957126042000300281
6.Carlsen, J., Charters, S. (2006). Global wine tourism: Research, management and marketing. Cabi.
7.Carmichael, B. (2005). Understanding the Wine Tourism Experience for Winery Visitors in the Niagara Region, Ontario, Canada. Tourism Geographies, 2, (7), 185-204.
8.Charters, S., Ali-Knight, J. (2002). Who is the wine tourist? Tourism management, 3 (23), 311-319.
9.Frochot, I. (2000). Wine tourism in France. A paradox. W: C.M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis (red.), Wine Tourism Around the World. Development, Management and Markets (s. 67-80). Oxford: Elsevier.
10.Getz, D., Brown, G. (2006). Critical success factors for wine tourism regions: a demand analysis. Tourism management, 1 (27), 146-158.
11.Hall, C.M. (1996). Wine tourism in New Zealand. Proceedings of tourism down under II: A research conference. Dunedin: University of Otago, 109-119.
12.Hall, C.M. (2005). Rural wine and food tourism cluster and network development. W: D.R. Hall, I. Kirkpatrick, M. Mitchell (red.), Rural tourism and sustainable business (t. 26, s. 149-164). Channel view publications.
13.Hall, C.M., Mitchell, R. (2000). Wine tourism in the Mediterranean: A tool for restructuring and development. Thun- derbird International Business Review, 4 (42), 445-465.
14.Hall, C.M., Johnson, G., Cambourne, B., Macionis M., Mitchell, R., Sharples, L. (2000). Wine tourism: An Introduction. W: C.M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis (red.), Wine Tourism Around the World. Development, Management and Markets (s. 1-23). Oxford: Elsevier.
15.Hall, C.M., Johnson, G., Mitchell, R. (2000). Wine tourism and regional development. W: C.M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis (red.), Wine Tourism Around the World. Development, Management and Markets (s. 196-225). Oxford: Elsevier.
16.Hall, C.M., Longo, A.M., Mitchell, R., Johnson, G. (2000). Wine tourism in New Zealand. W: C.M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis (red.), Wine Tourism Around the World. Development, Management and Markets (s. 150-174). Oxford: Elsevier.
17.Jurincic, I., Bojnec, S. (2009). Wine tourism development: The case of the wine district in Slovenia. Tourism, 4 (57), 435-448.
18.Karafolas, S. (2007). Wine roads in Greece: a cooperation for the development of local tourism in rural areas. Journal of Rural Cooperation, 1 (35), 71-90.
19.Kowalczyk, A. (2010a). Turystyka winiarska. W: A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona (s. 208-230). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Kowalczyk A. (2010b). Turystyka zrównoważona - aspekty kulturowe. W: Z. Młynarczyk, I. Potocka, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 6. Turystyka zrównoważona (s. 19-30). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
21.Kruczek Z. (2009). Enoturystyka. W: K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej (s. 333-345). Poznań: Wydawnictwo AWF.
22.Mardare, A. (2015a). Consumer Role in Enotourism Development in the Republic of Moldova. Lucrarile Seminarului Geografic Dimitri Cantemir, 40, 131-141.
23.Mardare, A. (2015b). The Enotouristic Offer in the Republic of Moldova. Quaestus Multidisciplinary Research Journal, 6, 119-131.
24.Mazanec, J., Wober, K., Zins, A. (2007). Tourism Destination Competitiveness: From Definition to Explanation?
25.Journal of Travel Research, 46, 46-86.
26.Mazurkiewicz-Pizło, A. (2013). Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. Toruń: TNOiK Dom Organizatora. 
27.Nella, A., Christou, E. (2014). Segmenting wine tourists on the basis of involvement with wine. Journal of Travel & Tourism Marketing, 7 (31), 783-798.
28.Pikkemaat, B., Peters, M., Boksberger, P., Secco, M. (2009). The Staging of Experiences in Wine Tourism. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18, 237-253.
29.Poczta, J., Zagrocka, M. (2016). Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce na przykładzie regionu zielonogórskiego. Turystyka Kulturowa, 5, 115-130.
30.Poitras, L., Getz, D. (2006). Sustainable wine tourism: The host community perspective. Journal of Sustainable Tourism, 5 (14), 425-448.
31.Presenza, A., Minguzzi, A., Petrillo, C. (2010). Managing wine tourism in Italy. Journal of Tourism Consumption and Practice, 1 (2), 46-61.
32.Quadri-Felitti, D., Fiore, A.M. (2012). Experience economy constructs as a framework for understanding wine tourism. Journal of Vacation Marketing, 1 (18), 3-15.
33.Sheridan, L., Alonso A.D., Scherrer, P. (2009). Wine tourism as a development initiative in rural Canary Island communities. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 3 (3), 291-305.
34.Shor, N., Mansfeld, Y. (2009). Between wine consumption and wine tourism: Consumer and spatial behavior of Israeli wine tourists. Tourism, 4 (57), 381-403.
35.Sparks, B. (2007). Planning a wine tourism vacation? Factors that help to predict tourist behavioural intentions. Tourism Management, 5 (28), 1180-1192.
36.Taylor, C., Barber, N., Deale, C. (2010). Environmental attitudes towards wine tourism. International Journal of Wine Research, 2, 13-26.
37.Telfer, D.J. (2000). The Northeast Wine Route: wine tourism in Ontario, Canada and in New York State. W: C.M. Hall, L. Sharples, B. Cambourne, N. Macionis (red.), Wine Tourism Around the World. Development, Management and Markets (s. 253-271). Oxford: Elsevier.
38.Widawski, K. (2011). Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego — ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
39.Wineonline (2018). Wina świata. Pobrano z: http://www.wineonline.pl/news,30,klasyfikacja_bordeaux_1855.