Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Wydarzenie jako produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

Autorzy: Urszula Kęprowska
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: wydarzenie produkt turystyczny Puchar Świata w skokach narciarskich
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (85-93)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia wydarzenia dla zwiększenia atrakcyjności miejscowości turystycznej. Na przykładzie Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn w sezonie 2016/2017 w Zakopanem wskazano, kim są uczestnicy tego typu wydarzenia oraz jak je oceniają w świetle podjętej aktywności turystycznej. Odpowiedź na to pytanie została przedstawiona za pomocą wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w trakcie trwania zawodów 21 stycznia 2017 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Getz, D. (1997) Event Management and Event Tourism. New York: Cognizant Communication Corporation.
2.Jafari, J. (red.) (2000) Encyclopedia of Tourism. London-New York, Routledge World Reference.
3.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010) Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. Warszawa: PWE.
4.Kęprowska, U. (2017) Model marketingu wydarzeń w promocji turystycznej miasta. Sopot (niepublikowana rozprawa doktorska).
5.Panasiuk, A. (red) (2006). Ekonomika turystyki. Warszawa: PWN.
6.Przeździęk, A. (2015) Zaufanie konsumentów do reklamy coraz silniejsze. Pobrane z: http://mediafeed.pl/jak-to-jest-z- -tym-naszym-zaufaniem-do-reklamy/ (6.06.2017).
7.Roche, M. (2010) Mega-Events and Modernity. Olympics and Expos in the Growth of Global Culture. London, Ro- utledge.
8.Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO (1995) ONZ - WTO. Warszawa: UKFiT.
9.Ustawa z dnia 20 maja 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.