Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Miejsce produktów turystycznych Szczecina w ofertach wybranych biur podróży

Autorzy: Iza Opas-Zajdlewicz
Słowa kluczowe: rynek pakiet produkt turystyczny oferta biura podróży
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (155-166)
Klasyfikacja JEL: Z30 Z32 Z39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podstawowym celem poniższego opracowania jest wskazanie miejsca produktów turystycznych Szczecina w ofertach wybranych biur podróży. W artykule zaprezentowana została analiza oferty wybranych biur oraz próba odpowiedzi na pytania badawcze: Z usług których biur podróży i w jakim zakresie mogą skorzystać turyści, wybierając Szczecin jako miejsce destynacji turystycznej? Czy produkty turystyczne Szczecina są obecne w ofertach biur podróży? Czy w ofertach analizowanych biur podróży są obecne produkty turystyczne wyróżnione przez Polską Organizację Turystyczną w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny”? Analiza została przeprowadzona w październiku 2016 i objęto nią trzy grupy biur podróży: biura podróży z siedzibą w Szczecinie, biura podróży zlokalizowane w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie oraz w Niemczech i Skandynawii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn, J. (2006). Marketing w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Badanie ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim 2015 (2015). Raport z badania ankietowego. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
3.Dębski, M. (2013). Kreowanie silnej marki. Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
4.Holloway, J.Ch.; Robinson, Ch. (1997). Marketing w turystyce. Warszawa: PEW.
5.Kaspar, C., Kunz, B.R. (1982). Unternehmungsführung im Fremdenverkehr. Stuttgart, Bern, za: Fijałkowski, D. Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym (2003). Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna.
6.Marciszewska, B., Grobelna, A. (2013). Rola usług Spa&Wellness w kreowaniu pozytywnych doświadczeń konsumentów na przykładzie produktów hotelowych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2.
7.Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: PAPT.
8.Najlepsze Produkty Turystyczne Województwa Zachodniopomorskiego. (2013). Warszawa: POT.
9.Panasiuk, A. (2005). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Panasiuk, A. (2013). Marka turystyczna jako instrument zarządzania regionalną gospodarką turystyczną w warunkach sytuacji kryzysowych. Współczesne Zarządzanie, 1.
11.Rab-Przybyłowicz, J. (2010). Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 591, Ekonomiczne Problemy Usług, 53, 695–705.
12.Rapacz, A. (2001). Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
13.Seweryn, R. (2005). Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności. Kraków: AE.
14.Strategia Rozwoju Szczecina 2025, 23 maja 2011.
15.Uchwała nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku”. Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 04.223.2268, art. 3, pkt 2.
16.http://www.polen.travel/sv/researrangorer (21.10.2016)
17.http/www.pot.pl, Regulamin Funkcjonowania „Forum Turystyki Przyjazdowej”
18.https://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty_p_77.html (2016). System Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce
19.www.polen-travel.de (2015). Wykaz touroperatorów z rynku niemieckiego, którzy w 2015 r. mieli w swoich katalogach polską ofertę turystyczną. Berlin
20.www.pot.gov.pl (2016)
21.www.pot.gov.pl (20.10.2016)