Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Biroturystyka jako nowy trend turystyczny w Warszawie

Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (105-114)
Klasyfikacja JEL: L83 Z32
Słowa kluczowe: turystyka piwna klasyfikacja biroturystyki szlak piwny piwne wydarzenia
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Anna Sieczko
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Abstrakt

Biroturystyka, czyli turystyka piwna, obejmuje wyjazdy do browarów i udział w różnorakich wydarzeniach związanych z piwem, podczas których smakowanie piwa i poznanie kultury piwnej danego regionu jest najważniejszym motywem podróży turystycznej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono klasyfikację biroturystyki oraz kategorie turystyki piwnej na terenie Warszawy. Zaprezentowano również wyniki badania pilotażowego związanego z postrzeganiem turystyki piwnej w stolicy przez dwie grupy respondentów. Rezultaty badania wśród ankietowanych metodą środowiskową pozwalają na stwierdzenie, że biroturystyka jest zjawiskiem wzbudzającym pozytywne wrażenia. Również według opinii ankietowanych metodą on-line (blogerów) Warszawa może być atrakcyjna dla biroturystów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bujdosó, Z. Szücs, C. (2012). Beer tourism – from theory to practice. Akademia Turistica, 5 (1), 105–110.
2.Chmielarz, M. (2013). Czego napijemy się na chmielnej? Wyborcza.pl z dnia 21.06.2013.
3.Dembińska, M. (1994). Z dziejów produkcji żywności w Polsce. W: Łozińska M., Łoziński J. (red.), Wokół stołu i kuchni (s. 7–31). Płońsk: Tenten.
4.Duda-Gromada, K. (2013). Biroturystyka w Polsce – charakterystyka zjawiska. Prace i Studia Geograficzne, 52, 63–84.
5.Francioni, J.L. (2012). Beer tourism. A visitor and motivational profile for North Carolina draft brewerie. Greensboro: University of North Carolina.
6.Kosmaczewska, J. (2008). Turystyka piwna jako nowy przejaw aktywności turystycznej w Polsce. W: W. Siwiński, R. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce (s. 349–356). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
7.Kowalczyk, A. (2003). Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich. W: A. Kowalczyk (red.), Geografia turyzmu (s. 69–98). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
8.Kowalczyk, A. (2016). Turystyka kulinarna – podejście „geograficzne” i „niegeograficzne”. Turystyka Kulturowa, 5, 29–59.
9.Mierzynka, W., Osińska-Kassa, E., Kołakowska, T. (2013). Cztery pory roku w kuchni dworskiej. Warszawa: Centralna Biblioteka Rolnicza.
10.Niklewska, J. (1994). Słynne firmy spożywcze na ziemiach polskich. W: Łozińska M., Łoziński J. (red.), Wokół stołu i kuchni (s. 91–104). Płońsk: Tenten.
11.Pater, J. (2002). Piwowarstwo. Pivaria, 2 (5), 11.
12.Plummer, R., Telfer, D., Hashimoto, A., Summers, R. (2005). Beer tourism in Canada along the Waterloo-Wellington Ale Trail. Tourism Management, 26 (3), 447–458.
13.Rogowski, M. (2016). Turystyka piwna w Polsce – aktualne uwarunkowania rozwoju oraz sylwetka i zainteresowania biroturysty. Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, 17 (1), 208–212.
14.Rogowski, M., Kuc, M. (2013). Możliwości rozwoju turystyki piwnej w oparciu o browary regionalne Wielkopolski,
15.Dolnego Śląska i ziemi Lubuskiej. W: R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.), Nowe – stare formy turystyki w przestrzenia (s. 199–215). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
16.Sieczko, A. (2008). Enoturystyka szansą dla gospodarstw agroturystycznych i małych winnic w Polsce. W: A. Balińska (red.), Potencjał turystyczny regionów (s. 98–108). Warszawa: SGGW.
17.Wojtczuk, M. (2014). Duży deweloper kupił teren dawnych Browarów Warszawskich. Gazeta Wyborcza z dnia 4.07.2014.
18.http://piwnepodroze.blogspot.com http://browarnik.blogspot.com/ http://blog.kopyra.com/ http://www.piwolucja.pl/ http://www.malepiwko.pl/) http://mojkufelek.pl
19.http://browar.biz/forum/archive/index.php/t-21321.html http://goraczka-zlota.com.pl/ (dostęp 22.01.2015) http://sjp.pl/birofile
20.http://warszawskifestiwalkulturypiwnej.pl http://warszawskifestiwalpiwa.pl
21.http://www.warszawska.info/stare-miasto/piwna.html