Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Turystyczne regiony transgraniczne – problematyka badawcza na przykładzie granicy trzech państw (Peru, Brazylii i Kolumbii) w zachodniej Amazonii

Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (181-193)
Klasyfikacja JEL: R11 R58 Z32
Słowa kluczowe: turystyka współpraca transgraniczna Santa Rosa Tabatinga Leticia Amazonia
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Andrzej Czerny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mirosława Czerny
Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

Współpraca transgraniczna przynosi sąsiadującym ze sobą państwom wiele korzyści gospodarczych. Dotyczy to także turystki, której rozwój po obu stronach granicy sprawia, że zwiększają się obroty w handlu, gastronomii, hotelarstwie i w sektorze usług turystycznych, poprawia się stan infrastruktury komunikacyjnej i rosną dochody miejscowej ludności. W wypadku regionów peryferyjnych, trudno dostępnych ze względu na położenie i słabo zaludnionych, warunkiem rozwoju usług turystycznych jest współpraca transgraniczna. Polega ona przede wszystkim na zmniejszeniu utrudnień formalnych przy przekraczaniu granicy, a także na realizacji wspólnych inwestycji turystycznych i transportowych. Amazonia przyciągała podróżników od czasu, gdy przybyli tu pierwsi Europejczycy. Dziś jej przyroda i społeczeństwo fascynują turystów. Coraz większa liczba touroperatorów organizuje w Amazonii wycieczki turystyczne. Biura podróży oferują zwiedzanie miast nad Amazonką, wycieczki do selwy, rozwija się ekoturystyka i etnoturystyka. Autorzy analizują uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie Leticia-Tabatinga-Santa Rosa, u zbiegu granic kolumbijskiej, brazylijskiej i peruwiańskiej, przez pryzmat historii tego regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alcaldía de Leticia ‒ Amazonas (2016). Nuestro Municipio. Indicadores. Pobrane z: http://www.leticia-amazonas.gov.co/ indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=1365405 (1.12.2016).
2.Amazonas. Colombia. Guia turistica (b.r.). Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3.Bauman, Z. (2004). Życie na przemiał. Warszawa: Wyd. Literackie.
4.Carpentier, J. (2012). El turismo comunitario y sus nuevosactores: el caso de las petroleras en la Amazonia ecuatoriana. W: J.M. Valcuende del Río (red.), Amazonia. Viajeros, turistas y poblaciones indígenas. El Sausal (Tenerife): PASOS. Pobrane z: http://www.pasosonline.org /colecciones/pasos-edita/134-numero-6-amazonia-viajeros-turistasy-poblaciones-indigenas (1.12.2016).
5.Corrêa da Silva, M. (2004). O paiz do Amazonas. Manaus: Editora Valer, Governo do Estado do Amazonas, UniNorte.
6.Czerny, M. (2007). Globalizacja a rozwój. Warszawa: PWN.
7.Czerny, M., Czerny, A. (2015). The Borders or Flows Corridors? South American Dilemmas of the Cultural Heritage
8.Protection. W: K. Heffner (red.), Geographical-Political Aspects of the Transborder Conservation of Natural and
9.Cultural Heritage. Practice in the Field of the Transborder Heritage Conservation. Łódź, Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.
10.Ficha Triple Frontera Amazónica Brasil–Colombia–Perú (2013). Berlin: European Commission. Pobrane z: http://www. aebr.eu/files/publications/150313_Factsheet_BR-CO-PE_5.0.pdf (1.12.2016).
11.García, J.P. (2001). Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los orientes en el Perú y Bolivia. Lima: IFEA-IEP. Gobierno Regional de Loreto (2016). Pobrane z: https://www.regionloreto.gob.pe/2016/07/ page/8/ (1.12.2016).
12.ICER (2010). Informe de Coyuntura Económica Regional. Departamento del Amazonas. Bogotá: DANE. Pobrane z: http:// www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/o-2010 (1.12.2016).
13.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016). Cidades. Informações sobre os municípios brasileiros. Amazonas. Tabatinga. Censo Demográfico 2010: Sinopse. Pobrane z: http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?lang=&codmun=130406 (1.12.2016).
14.Leticia Amazonas. Guia Turistica (2016). S. Rojas, 2013, Historia de Leticia Amazonas Colombia. Pobrane z: http://amazonasleticia.co/historia-de-leticia-amazonas-colombia/ (1.12.2016).
15.Perkmann, M. (2003). Cross-border Regions in Europe. Significance and Drivers of Regional Cross-border co-operation. European Urban and Regional Studies, 10 (2), 153–171.
16.Rodriguez, I., Aponte, J. (2008). Frontera, turismo y modernidad en el relato de la globalidad. Algunos reflejos en la
17.Amazonia. W: C.G. Zárate Botía, C. Ahumada (red.), Fronteras en la globalización: localidad, biodiversidad y comercio en la Amazonia (s. 127‒149).
18.SUFRAMA ‒ Superintendência da Zona Franca de Manaus (2016). Áreas de Livre Comércio – ALC´s – TABATINGA. Pobrane z: http://www.suframa.gov.br/suframa _descentralizadas_alcs_tabatinga.cfm (2016.12.01).
19.Zárate Botía, C.G. (2008). Surgimiento de sentidos de etnicidad, nacionalidad y transnacionalidad en la frontera
20.Amazónica de Brasil, Perú y Colombia. W: C.G. Zárate Botía, C. Ahumada (red.), Fronteras en la globalización: localidad, biodiversidad y comercio en la Amazonia (s. 105‒126).
21.Zárate Botía, C.G., Ahumada, C. (red.) (2008). Fronteras en la globalización: localidad, biodiversidad y comercio en la
22.Amazonia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, Pontificia Universidad Javeriana, Fundación Konrad Adenauer.