Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Turystyczne regiony transgraniczne – problematyka badawcza na przykładzie granicy trzech państw (Peru, Brazylii i Kolumbii) w zachodniej Amazonii

Autorzy: Andrzej Czerny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Mirosława Czerny
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: turystyka współpraca transgraniczna Santa Rosa Tabatinga Leticia Amazonia
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (181-193)
Klasyfikacja JEL: R11 R58 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współpraca transgraniczna przynosi sąsiadującym ze sobą państwom wiele korzyści gospodarczych. Dotyczy to także turystki, której rozwój po obu stronach granicy sprawia, że zwiększają się obroty w handlu, gastronomii, hotelarstwie i w sektorze usług turystycznych, poprawia się stan infrastruktury komunikacyjnej i rosną dochody miejscowej ludności. W wypadku regionów peryferyjnych, trudno dostępnych ze względu na położenie i słabo zaludnionych, warunkiem rozwoju usług turystycznych jest współpraca transgraniczna. Polega ona przede wszystkim na zmniejszeniu utrudnień formalnych przy przekraczaniu granicy, a także na realizacji wspólnych inwestycji turystycznych i transportowych. Amazonia przyciągała podróżników od czasu, gdy przybyli tu pierwsi Europejczycy. Dziś jej przyroda i społeczeństwo fascynują turystów. Coraz większa liczba touroperatorów organizuje w Amazonii wycieczki turystyczne. Biura podróży oferują zwiedzanie miast nad Amazonką, wycieczki do selwy, rozwija się ekoturystyka i etnoturystyka. Autorzy analizują uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie Leticia-Tabatinga-Santa Rosa, u zbiegu granic kolumbijskiej, brazylijskiej i peruwiańskiej, przez pryzmat historii tego regionu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alcaldía de Leticia ‒ Amazonas (2016). Nuestro Municipio. Indicadores. Pobrane z: http://www.leticia-amazonas.gov.co/ indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=1365405 (1.12.2016).
2.Amazonas. Colombia. Guia turistica (b.r.). Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3.Bauman, Z. (2004). Życie na przemiał. Warszawa: Wyd. Literackie.
4.Carpentier, J. (2012). El turismo comunitario y sus nuevosactores: el caso de las petroleras en la Amazonia ecuatoriana. W: J.M. Valcuende del Río (red.), Amazonia. Viajeros, turistas y poblaciones indígenas. El Sausal (Tenerife): PASOS. Pobrane z: http://www.pasosonline.org /colecciones/pasos-edita/134-numero-6-amazonia-viajeros-turistasy-poblaciones-indigenas (1.12.2016).
5.Corrêa da Silva, M. (2004). O paiz do Amazonas. Manaus: Editora Valer, Governo do Estado do Amazonas, UniNorte.
6.Czerny, M. (2007). Globalizacja a rozwój. Warszawa: PWN.
7.Czerny, M., Czerny, A. (2015). The Borders or Flows Corridors? South American Dilemmas of the Cultural Heritage
8.Protection. W: K. Heffner (red.), Geographical-Political Aspects of the Transborder Conservation of Natural and
9.Cultural Heritage. Practice in the Field of the Transborder Heritage Conservation. Łódź, Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu.
10.Ficha Triple Frontera Amazónica Brasil–Colombia–Perú (2013). Berlin: European Commission. Pobrane z: http://www. aebr.eu/files/publications/150313_Factsheet_BR-CO-PE_5.0.pdf (1.12.2016).
11.García, J.P. (2001). Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los orientes en el Perú y Bolivia. Lima: IFEA-IEP. Gobierno Regional de Loreto (2016). Pobrane z: https://www.regionloreto.gob.pe/2016/07/ page/8/ (1.12.2016).
12.ICER (2010). Informe de Coyuntura Económica Regional. Departamento del Amazonas. Bogotá: DANE. Pobrane z: http:// www.banrep.gov.co/es/contenidos/publicacion/o-2010 (1.12.2016).
13.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016). Cidades. Informações sobre os municípios brasileiros. Amazonas. Tabatinga. Censo Demográfico 2010: Sinopse. Pobrane z: http://ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?lang=&codmun=130406 (1.12.2016).
14.Leticia Amazonas. Guia Turistica (2016). S. Rojas, 2013, Historia de Leticia Amazonas Colombia. Pobrane z: http://amazonasleticia.co/historia-de-leticia-amazonas-colombia/ (1.12.2016).
15.Perkmann, M. (2003). Cross-border Regions in Europe. Significance and Drivers of Regional Cross-border co-operation. European Urban and Regional Studies, 10 (2), 153–171.
16.Rodriguez, I., Aponte, J. (2008). Frontera, turismo y modernidad en el relato de la globalidad. Algunos reflejos en la
17.Amazonia. W: C.G. Zárate Botía, C. Ahumada (red.), Fronteras en la globalización: localidad, biodiversidad y comercio en la Amazonia (s. 127‒149).
18.SUFRAMA ‒ Superintendência da Zona Franca de Manaus (2016). Áreas de Livre Comércio – ALC´s – TABATINGA. Pobrane z: http://www.suframa.gov.br/suframa _descentralizadas_alcs_tabatinga.cfm (2016.12.01).
19.Zárate Botía, C.G. (2008). Surgimiento de sentidos de etnicidad, nacionalidad y transnacionalidad en la frontera
20.Amazónica de Brasil, Perú y Colombia. W: C.G. Zárate Botía, C. Ahumada (red.), Fronteras en la globalización: localidad, biodiversidad y comercio en la Amazonia (s. 105‒126).
21.Zárate Botía, C.G., Ahumada, C. (red.) (2008). Fronteras en la globalización: localidad, biodiversidad y comercio en la
22.Amazonia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, Pontificia Universidad Javeriana, Fundación Konrad Adenauer.