Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Planning Short-Stay ‘Weekend Breaks’ Based on the Cultural, Natural And Social Resources of the Small Town
(Planowanie krótkich pobytów weekendowych i świątecznych opartych o kulturowe, przyrodnicze i społeczne walory małych miast)

Autorzy: Anna Ostrowska-Tryzno
Joseph Pilsudski Academy of Physical Education Warsaw, POLAND

Anna Pawlikowska-Piechotka
Joseph Pilsudski Academy of Physical Education Warsaw, POLAND
Słowa kluczowe: małe miasta turystyka zrównoważona krótkie pobyty turystyka kulturowa promocja
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (153-163)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tematem artykułu jest zaprezentowanie metod kreacji atrakcyjnego produktu turystycznego małych miast, przy wykorzystani ich specyfiki kulturowej i społecznej oraz wartości przyrodniczych. W szczególności w te potencjały, jak się okazuje, doskonale wpisuje się turystyka kulturowa, krótkie pobyty świąteczne i weekendowe, nie wymagające skomplikowanej i kosztownej infrastruktury. W artykule przestawiono teoretyczne podstawy rozwoju turystyki kulturowej, metod jej marketingu w małych ośrodkach oraz znaczące efekty jakie niesie skoordynowana i konsekwentna współpraca samorządu terytorialnego z instytucjami pozarządowymi. Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie są działania podejmowane przez samorząd oraz organizacje pozarządowe w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Jako pytanie otwarte autorzy tekstu pozostawiają rozważanie jakie powinny być limity rozwoju turystyki w małym mieście, tak aby zapewnić rozwój zrównoważony i nie zagrozić walorom kulturowym, społecznym i przyrodniczym oraz unikalnej atmosferze miejsca.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2008). Research Methods in Education. New York: Routledge.
2.Dallen, J.T., Boyd, S.W. (2003). Heritage tourism. Harlow: Prentice Hall.
3.Finn, M., Elliott-White, M., Walton, M. (2000). Tourism & Leisure Research Methods. Data Collection, Analysis and Interpretation. Harlow: Longman.
4.Gold, J.R., Ward, S.V. (1994). Place promotion: the use of publicity and marketing to sell towns and regions. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
5.Goodall, B., Ashworth, G. (2013). The Promotion of Destination Regions. New York: Routledge.
6.Hall, D. (1999). Destination branding, niche marketing and national projection in Central and Eastern Europe. Journal of Vacation Marketing, 5 (3), 227–237. DOI: 10.1177/135676679900500303.
7.Hall, M.C. (2000). Tourism Planning. Policies, Process and Relationship. Harlow: Prentice Hall.
8.Inskeep, E. (1994). National and regional tourism planning methodologies and case studies. World Tourism Organization. New York: Routledge.
9.Mantey, D. (2014). Opinie mieszkańców Gminy Brwinów i Podkowa Leśna nt. warunków życia i jakości usług publicznych. Raport z badań. Brwinów: UM Podkowa Leśna, UG Brwinów, Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo.
10.Organisation for Economic Co-operation and Development, Tourism Committee (2009). The Impact of Culture on Tourism Report, OECD Tourism Papers Series, Paris.
11.Page, S.J., Hall, S.C. (2003). Managing urban tourism. Harlow: Prentice Hall.
12.Panasiuk, A. (ed.) (2013). Marketing w turystyce i rekreacji. Warszawa: PWN.
13.Phillimore, J., Goodson, L. (2009). Qualitative Research in Tourism. London–New York: Routledge.
14.Podkańska, B. (2009). Strategia rozwoju turystyki gmin Brwinów i Podkowa Leśna na lata 2010–2015. Podkowa Leśna: Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo.
15.Richards, G. (2001). Cultural Attractions and European Tourism. New York: CABI Publishing.
16.Sigala, M., Leslie, D. (2006). Cultural tourism. London: Elsevier.
17.Smith, M. (2009). Issues in Cultural Tourism Studies. New York: Routledge.
18.Thomas, R. (2014). Managing Regional Tourism. Leeds: Northern Books.
19.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2009) Plan of Action on Tourism management in Heritage Cities. Paris: UNESCO Office in Paris.
20.Urząd Miasta Podkowa Leśna (2015). Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, 2013, 2014. Podkowa Leśna: Urząd Miasta Podkowa Leśna.