Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Adaptation of Hotel Establishments for Business Tourism in Poland
(Przystosowanie obiektów hotelowych dla potrzeb turystyki)

Autorzy: Ewa Lipianin-Zontek
University of Bielsko-Biala
Słowa kluczowe: turystyka biznesowa obiekty hotelowe oferta
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (105-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z poziomem przygotowania polskich obiektów hotelowych na potrzeby rozwoju usług turystyki biznesowej. Głównym celem jest analiza oferty obiektów hotelowych wspierającej rozwój turystyki biznesowej w Polsce. Przedstawiono wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród menedżerów wybranych hoteli obsługujących klientów biznesowych na terenie całego kraju. Wyniki wskazują, że turystyka biznesowa w Polsce ma szanse rozwojowe, jednak dla jej efektywnego wykorzystania, obiekty hotelowe powinny rozwijać swoje zasoby zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beaverstock, J.V., Derudder, B., Faulconbridge, J.R., Witlox, F. (2009). International Business Travel: Some Explorations. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 91 (3).
2.Byrdziak, A. (2014). Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Polsce. Bachelor thesis, Bielsko-Biała: ATH.
3.Celuch, K. (2015). Poland Meetings And Events Industry Report 2015. Poland Convention Bureau, Polish Tourist Organisation, Warsaw. Available at: http://www.poland-convention.pl/en/news/premiere-of-the-report-polandmeetings-and-events-industry-2015 (20.02.2016).
4.Davidson, R., Cope, B. (2003). Business Travel: Conferences, Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel. Pearson Education.
5.GBTA (2015). GBTA Identifies Five Business Travel Markets of the Future. News Release GBTA Global Business Travel Association. Available at: https://www.gbta.org/PressReleases/Pages/rls_ 072615.aspx (15.02.2016).
6.GUS (2011). Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2010. Warszawa.
7.GUS (2013a). Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca 2013 r. oraz wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w okresie lipiec i sierpień 2013. Warszawa.
8.GUS (2013b). Turystyka w 2012 roku. Warszawa.
9.GUS (2015). Turystyka w 2014 roku. Warszawa.
10.Huang, Z. (2015). Business tourism. “Encyclopedia of Tourism”, edited by J. Jafari, H. Xiao. Available at: http://link. springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-01669-6_20-1#CR3 (5.02.2015).
11.Iwan, B. (2012). Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce. In: B. Iwan, M. Kacprzak (eds.), Turystyka biznesowa determinanty rozwoju. Warszawa: WSTiJO.
12.Sidorkiewicz, M. (2011). Turystyka biznesowa. Warszawa: Difin.
13.Swarbrooke, J., Horner, S. (2001). Business Travel and Tourism. Oxford: Butterworth Heinemann.
14.UNWTO (2008). International Recommendations for Tourism Statistics 2008. Studies in Methods, Series M, 83 (1).
15.UNWTO (2015). UNWTO Tourism Highlights. Available at: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/ 9789284416899 (15.02.2015).
16.Weeden, C., Boluk, K. (2014). Managing Ethical Consumption in Tourism. London–New York: Routlege.
17.WTTC (2015). Travel & Tourism Economic Impact 2015 Poland. Available at: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/ economic%20impact%20research/countries%202015/poland2015.pdf (15.02.2015).