Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Consumption Behaviours in the Market of Tourist Services. Motivations and Needs for Holiday Trips of Tourism and Recreation Students
(Zachowania konsumpcyjne na ryku turystycznym. Motywacje i potrzeby wyjazdów wakacyjnych studentów kierunku turystyka i rekreacja.)

Autorzy: Blanka Gosik
University of Łódź branch in Tomaszów Mazowiecki, Poland
Słowa kluczowe: zachowania konsumpcyjne w turystyce motywacje i potrzeby w turystyce
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (77-87)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja wakacyjnych wyjazdów studenckich. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie potrzeb, motywów i zachowań turystycznych tej grupy społecznej. Studenci jako specyficzna społeczność z racji ograniczonych nakładów finansowych, a jednocześnie z dużą ilością wolnego czasu, stanowią ważny segment rynku wyjazdów turystycznych. Rozpoznanie tej specyfiki ważne jest zarówno dla osób zajmujących się organizowaniem turystyki, jak i świadczących usługi niezbędne dla obsługi ruchu turystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Foxall, G., Goldsmith, R. (1998). Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu. Warszawa: PWN.
2.Gierczyk, Z., Ocieczek, B. (2001). Obozy turystyki kwalifikowanej formą aktywności dzieci i młodzieży. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu (6).
3.Gosik, B., Zimon, G. (2014). Usługi transportowe w obsłudze ruchu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (843).
4.Hansen, F. (1972). Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory. New York: The Free Press.
5.Kieżel, E. (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.
6.Niemczyk, A. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
7.O’Shaughnessy, J. (1994). Dlaczego ludzie kupują. Warszawa: PWE.
8.Peter, J.P., Olson, J.C. (2002). Consumer Behavior and Marketing Strategy. Boston: Irwin-McGraw-Hill.
9.Pohorille, M. (1980). Mechanizm i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego. In: J. Lewandowski, J.J. Wiatr (eds.), Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
10.Reykowski, J. (1992). Procesy emocjonalne, motywacja, osobowość. Warszawa: PWN.
11.Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: WAM.
12.Rudnicki, L. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: PROKSENIA.
13.Zdebski, J. (1996). Elementy psychologii turystyki. In: Z. Kruczek (ed.), Pilotaż wycieczek zagranicznych. Kraków: Przedsiębiorstwo Usługowo-Szkoleniowe MENTOR.
14.Żabińska, T. (1994). Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
15.Żelazna, K. (2012). Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku usług turystycznych. Zeszyty Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza (3).