Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Sezonowość ruchu turystycznego na rynku hotelarskim w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Aneta Wolna-Samulak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sezonowość na rynku hotelarskim baza noclegowa ruch turystyczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (97-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Województwo zachodniopomorskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym oraz jednym z najliczniej odwiedzanych przez turystów krajowych i zagranicznych regionem w Polsce. Turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający woj. zachodniopomorskie korzystają z noclegów oferowanych przede wszystkim przez obiekty noclegowe, tj. hotele. Podstawowym problemem rynku hotelarskiego w woj. zachodniopomorskim jest jednak sezonowość popytu turystycznego. Celem artykułu jest dokonanie oceny sezonowości na rynku hotelarskim w woj. zachodniopomorskim. Ocena sezonowości na rynku hotelarskim w woj. zachodniopomorskim zostanie przeprowadzona na podstawie oficjalnych danych statystycznych Urzędu Statystycznego w Szczecinie dotyczących rejestrowanej bazy noclegowej oraz rejestrowanego ruchu turystycznego w tej bazie w woj zachodniopomorskim w latach 2009–2014.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BarOn, R.V. (1975). Seasonality in Tourism. A Guide to the Analisis of Seasonality and Trends for Policy Making, London: The Economist Intelligence Unit Ltd.
2.Bigovič, M. (2012). The Strength and Dynamics of Seasonal Concentration in Montenegrin Tourism. Turizam, vol. 16, issue 3, 103–104.
3.Butler, R.W. (2001). Seasonality in Tourism: Issues and Implications. W: T. Baum, S. Lundtorp (red.), Seasonality in Tourism (s. 5–6). Oxford: Pergamon.
4.Cannas, R. (2012). Anover View of Tourism Seasonality: Key Concept and Policies. Alma Tourism, no. 5, 42–43.
5.Cieślak, M. (red.). (2001). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. Warszawa: PWN.
6.Čorluka, G., Seasonality in Tourism. Causes, Implications and Strategies. Pobrane z: http://www.academia.edu/8670280/ SEASONALITY_IN_TOURISM_causes_implications_and_strategies (10.10.2015).
7.Eregion.wzp, www.eregion.wzp.pl (14.10.2015).
8.Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (20.10.2015).
9.Karamustafa, K., Ulama S. (2010). Measuring the Seasonality in Tourism with the Comparison of Different Methods. EuroMed Journal of Business, vol. 5, no. 2, 196–197.
10.Koenig, N., Bischoff, E.E. (2005). Seasonality Research: the State of the Art. International Journal of Tourism Research, vol. 7, issue 4–5, 3–7.
11.Mydłowska, E (2008). Metodyka badań turystycznej bazy noclegowej w Polsce. W: M. Dutkowski (red.), Problemy turystyki i rekreacji ( s. 49–53), t. 1. Szczecin: In Plus.
12.Różycki, P. (2009). Zarys wiedzy o turystyce. Kraków: Proksenia.
13.Szostak, D. (2008). Słowniczek. W: A. Panasiuk, D. Szostak (red.), Hotelarstwo. Usługi, eksploatacja, zarządzanie (s. 371–372). Warszawa: PWN.
14.Słownik języka Polskiego PWN. Pobrane z: www.sjp.pwn.pl (10.10.2015).