Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.1.33-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Instytucjonalne przesłanki istnienia Convention Bureau

Autorzy: Natalia Piechota
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: convention bureau turystyka biznesowa instytucje koszty transakcyjne
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (163-174)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dużych miastach segmentem turystyki, który w znaczącym stopniu wzmacnia ich konkurencyjność, jest turystyka biznesowa. Z tego powodu powołuje się do życia convention bureaux jako instytucje mające na celu zarządzanie tym segmentem i maksymalizację pozytywnych efektów związanych z rozwojem turystyki biznesowej. Wciąż jednak jest niewiele publikacji, w których omówiono nie tylko aspekty funkcjonalne, lecz także teoretyczne podstawy istnienia powyższych podmiotów. Dlatego w artykule przedstawiono teoretyczne przesłanki istnienia convention bureau, bazujące na założeniach neoinstytucjonalizmu. Na podstawie teorii kosztów transakcyjnych oraz szerokiego definiowania instytucji wskazano również podmioty, które mogłyby zastąpić convention bureau w zarządzaniu turystyką biznesową. Do analizy funkcjonowania convention bureaux w polskich miastach wykorzystano wyniki uzyskane z zastosowaniem metaanalizy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arrow, K., 1959, Toward a theory of price adjustment, w: The Allocation of Economic Resources, red. M. Abramowitz, Stanford.
2.Arrow, K., 1969, The organization of economic activity: issues pertinent to the choice of market versus nonmarket allocation. The Analysis and Evaluation of Public Expenditure The PPBS System, 1, s. 59–73.
3.Borodako, K., Berbeka, J., Rudnicki, M, 2015, Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań, C.H. Beck, Warszawa.
4.Celuch, K., 2013, Rola jednostek convention bureau w marketingu regionów turystycznych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 304, s. 50–59.
5.Celuch, K., 2014, Przemysł spotkań. Wiedza, produkt, motywacja, Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
6.Cieślikowski, K., 2014, Ekonomiczne skutki spotkań konferencyjnych, w: Innowacje w przemyśle spotkań, red. A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 109–128.
7.Coase, R.H., 1937, The nature of the firm, „Economica”, nr 4 (16), s. 386–405.
8.Collins, A., Jones, C., Munday, M., 2009, Assessing the environmental impacts of mega sporting events: Two options?, Tourism Management, nr 30 (6), s. 828–837.
9.Davidson, R., 2001, Distribution channels for business travel, w: Tourism Distribution Channels: practices, issues and transformations, red. E. Laws, D. Buhalis, Thomson, London..
10.Davidson, R., Cope, B., 2003, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
11.Ford, R.C., Peeper, W.C., 2008, Managing Destination Marketing Organization. The Tasks, Roles, Responsibiliies of the Convention and Visitors Bureau Executive, ForPer Publications, Orlando, Florida.
12.Ford, R.C., Peeper, W.C., 2007, The past as prologue: Predicting the future of the convention and visitor bureau industry on the basis of its history, „Tourism Management”, nr 28 (4), s. 1104–1114.
13.Gartrell, R.B., 1988, Destination Marketing for Convention and Visitors Bureaus, Kendall / Hunt Publishing Company, Iowa.
14.Godłów-Lęgiedź, J., 2009, Koszty transakcji. Istota i problem kwantyfikacji, w: Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce.
15.Gołembski, G. (red.), 2009, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
16.Haven-Tang, C., Jones, E., Webb, C., 2007, Critical Success Factors for Business Tourism Destinations: Exploiting Cardiff’s National Capital City Status and Shaping Its Business Tourism Offer, „Journal of Travel & Tourism Marketing”, nr 22 (3/4) (October 2014), s. 109–120.
17.Hernández-Martín, R., 2007, Tourism Events: Impact on Imports, International Journal of Event Management Research, nr 3 (1), s. 15–28.
18.ICCA, 2009, International association meetings: bidding and decision-making, Amsterdam.
19.ICCA, 2010, The International Association Meetings Market 2000–2009.
20.ICCA, 2014, International Association Meetings Market 2013.
21.ICCA, Working with Convention Bureaux. Ideas and advice for international association meeting planners and decision makers, Amsterdam.
22.Iwanek, M., Wilkin, J., 1998, Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
23.Kachniewska, M., Nawrocka, E., Niezgoda, A., Pawlicz, A., 2012, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
24.Leszczyński, G., Zieliński, M., Zmyślony, P., 2014, Dzielenie się wiedzą a innowacje w branży spotkań – podejście sieciowe Grzegorz Leszczyński, w: Innowacje w przemyśle spotkań, red. A. Grzegorczyk, J. Majewski, S. Wróblewski, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 46–59.
25.Morrison, A.M., Bruen, S.M., Anderson, D.J., 1997, Convention and Visitor Bureaus in the USA: A Profile of Bureaus, Bureau Executives, and Budgets, „Journal of Travel & Tourism Marketing”, 7 (February 2015), s. 1–19.
26.Pawlicz, A., 2007, Convention bureau jako forma współpracy publiczno-prywatnej w zakresie promocji turystyki biznesowej w wybranych miastach nadbałtyckich, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Jeremen Press, Jelenia Góra, s. 281–288.
27.Pawlicz, A., 2011, Wybrane aspekty funkcjonowania convention bureau – ujęcie instytucjonalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 15, s. 95–106.
28.Pawlicz, A., 2012, Miejsce państwa na rynku turystycznym, w: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
29.Piechota, N., 2015, Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast – ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula nr 40, s. 83–93.
30.Poland Convention Bureau, 2013, Raport przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2013, Warszawa.
31.Romanow, Z.B., 1997, Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
32.Sidorkiewicz, M., 2011, Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa.
33.Staniek, Z., 2005, Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, w: Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, red. W. Pacho, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
34.Swarbrooke, J., Horner, S., 2001, Business Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford.
35.UNWTO, 2007, A Practical Guide to Tourism Destination Management, Madrid.
36.UNWTO, 2010, Survey on Destination Governance. Evaluation Report, Madrid.
37.UNWTO, 2014, Global Report on the Meetings Industry, Madrid.
38.Vienna Convention Bureau, 2014, Vienna Meetings Industry Report 2014, Vienna.
39.Wang, Y., 2008, Collaborative destination marketing: Roles and strategies of convention and visitors bureaus, „Journal of Vacation Marketing”, nr 14 (3), s. 191–209.
40.Wood, E.H., 2005, Measuring the economic and social impacts of local authority events, „International Journal of Public Sector Management”, nr 18 (1), s. 37–53.
41.Zmyślony, P., Piechota, N., 2014, Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast, w: Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce. Teoria i praktyka, red. K. Celuch, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Warszawa, s. 103–117.