Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Karolina Michalska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: turystyka dzieci i młodzieży biuro podróży oferta turystyczna województwo zachodniopomorskie
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (225-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Biura podróży jako jedne z wielu przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku turystycznych odgrywają niezwykle istotną rolę w organizacji wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży. Coraz więcej osób w młodym wieku korzysta bowiem z gotowych ofert proponowanych właśnie przez te podmioty. Głównym celem artykułu jest wyodrębnienie biur podróży zajmujących się organizacją wypoczynku dla omawianej grupy w województwie zachodniopomorskim oraz określenie profili prezentowanej przez nie oferty turystycznej. W związku z tym zapoznano się z literaturą przedmiotu, przeprowadzono analizę materiałów źródłowych, w tym głównie raportów Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych, a także dokonano przeglądu stron internetowych wybranych organizatorów. W wyniku przeprowadzonych rozważań wykazano, że na wskazanym obszarze występuje niewielka liczba biur podróży specjalizujących się w wyjazdach turystycznych dzieci i młodzieży. Przedstawiona tematyka wydaje się być godna uwagi m.in. ze względu na specyfikę grupy docelowej oraz istnienie luki wśród raportów, analiz i opracowań kompleksowo ujmujących badania biur podróży nastawionych na obsługę turystyczną młodego pokolenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bochenek M., 2008, Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
2.Bosiacki S., Śniadek J., red., 2004, Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
3.Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych, https://turystyka.gov.pl/ceotipt/statystyki/statystyki_ceotipt_p_86.html [dostęp: 07.11.2015].
4.Denek K., 2009, Aktywność krajoznawczo-turystyczna dzieci i młodzieży w edukacji szkolnej [online] Wydawnictwo „Lider”, dostępny w: http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=230&f=artykul_230.doc [Dostęp: 7.11.2015]
5.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
6.Konieczna-Domańska A., 2008, Biura podróży na rynku turystycznym, WN PWN, Warszawa.
7.Konieczna-Domańska A., 2012, Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
8.Kurek W., red. 2011, Turystyka, WN PWN, Warszawa.
9.Łobożewicz T., Bieńczyk G., 2001, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
10.Meyer B., red., 2006, Obsługa ruchu turystycznego, WN PWN, Warszawa.
11.Michalska-Dudek I., Przeorek-Smyka R., 2010, Marketing biur podróży, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
12.Mikuta B., Świątkowski M., red., 2008, Organizacja usług turystycznych i hotelarskich, Wyd. SGGW, Warszawa.
13.Nawara H., 2012, Kolonie i obozy. Zdrowe, radosne, bezpieczne, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
14.Panasiuk A., 2014, Wymiary oferty turystycznej, w: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 46, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
15.Toczek-Werner S., red., 2005, Podstawy rekreacji i turystyki, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
16.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, tekst jednolity, Dz.U. 2004, nr 223, poz. 2268.