Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim

Autorzy: Adam Pawlicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: hotelarstwo kategoryzacja OTA; booking.com; dystrybucja regulacje rynku
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (155-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Choć biura podróży funkcjonują online na rynku turystycznym od 1996 roku, ich działalność nie jest przedmiotem wielu prac naukowych z dziedziny ekonomiki turystyki. Oligopolistyczny rodzaj rynku OTA (online travel agencies) oraz stosunki między OTAa branżą hotelarską opisywane są głównie w czasopismach branżowych i prasowych. W niniejszym artykule autor stara się podsumować dotychczasowy stan wiedzy orazzbadać pozycję OTA w polskich kanałach dystrybucji usług hotelarskich. Ponieważdotychczasowe badania wskazywały, że przedmiotem zainteresowania OTA jest rynek turystyki biznesowej głównie w dużych miastach, jako obszar badań wybrano 20 polskich miast o największej liczbie ludności. W badaniach zestawiono oficjalne dane dotyczące liczby hoteli z Centralnej Ewidencji Obiektów Hotelarskich z liczbą obiektów dostępnych w kanale sprzedaży największego OTA na rynku – Booking.com. Z badań wynika, że ponad 90% z 672 polskich hoteli współpracuje z Booking.com (w tym prawie wszystkie obiekty 3-, 4- i 5-gwiazdkowe). Ze względu na rozdrobnienie polskiego rynku hotelarskiego oraz rosnące uzależnienie od dystrybucji online można przyjąć, że siła przetargowa OTA jest bardzo duża. Stanowi to uzasadnienie dla działań regulacyjnych w zakresie zawartości kontraktów zawieranych między OTA a przedsiębiorstwami hotelarskimi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, C.K., 2009. The Billboard Effect: Online Travel Agent Impact on Non-OTA Reservation Volume. Cornell Hospitality Report, 9(16).
2.Biełuszko, K., Kubicki, R. & Pawlicz, A., 2015. Wpływ kategoryzacji na rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji na przykładzie rynku usług hotelarskich w Unii Europejskiej. e-mentor, (1 (58)), s.75–80.
3.Booking.com, 2015. Dostępne na: www.booking.com [Data dostępu:10 Listopad 2015].
4.Borzyszkowski, J., 2014. Information technologies in the activities of destination management organizations. Tourism and Hospitality Management, 20(1), s.61–70.
5.Borzyszkowski, J., 2013. Współczesne wyzwania Destination Management Organizations (DMO). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 303, s.49–57.
6.Centralna Ewidencja Obiektów Hotelarskich, 2015. Dostępne na: turystyka.gov.pl/cwoh/raporty [Data dostępu:6 Listopad 2015].
7.Green, C.E. & LoManno, M. V., 2012. Distribution Channel Analysis: A Guide For Hotels - Trends & Research, Dostępne na: www.hsmai.org [Data dostępu:19 październik 2015].
8.Gretzel, U. & Yoo, K.H., 2008. Use and Impact of Online Travel Reviews. Information and Communication Technologies in Tourism, s.35–46.
9.Horecanet, 2015. Dostępne na: http://www.horecanet.pl [Data dostępu:14 Listopad 2015].
10.Kachniewska, M., 2014a. Innowacyjne modele biznesu jako strategia przetrwania niezależnych obiektów hotelowych w warunkach polaryzacji rynku turystycznego. Marketing i Rynek, (nr 7 (CD)), s.94–103.
11.Kachniewska, M., 2014b. Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na strukturę rynku usług pośrednictwa turystycznego. e-mentor, 1(53), s.86–92.
12.Kachniewska, M., 2015. Powiązanie aspektów biznesowych i wypoczynkowych podróży służbowych (bleisure trend) jako przesłanka rozwoju oferty hotelowej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 40, s.42–58.
13.Kowalczyk-Anioł, J. & Papińska-Kacperek, J., 2015. Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych. Turystyka Kulturowa, 5, s.6–20.
14.Kuchciak, I., 2012. Mobilna bankowość jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 46(4), s.469–479.
15.Lee, H. “Andy,” Guillet, B.D. & Law, R., 2013. An Examination of the Relationship between Online Travel Agents and Hotels A Case Study of Choice Hotels International and Expedia.com. Cornell Hospitality Quarterly, 54(1), s.95–107.
16.Ling, L. et al., 2015. Availability management of hotel rooms under cooperation with online travel agencies. International Journal of Hospitality Management, 50, pp.145–152.
17.Liu, J.N.K. & Zhang, E.Y., 2014. An investigation of factors affecting customer selection of online hotel booking channels. International Journal of Hospitality Management, 39, s.71–83.
18.Panasiuk, A., 2015. Problemy asymetrii informacji na rynku turystycznym w obszarze transakcyjnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (379), s.430–438.
19.Panasiuk, A., 2014. Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Warszawa: Difin.
20.Pawlicz, A., 2011. Wybrane aspekty funkcjonowania Convention Bureau - ujęcie instytucjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 15, s.95–105.
21.Pawlicz, A., Sidorkiewicz, M. & Milewski, D., 2010. Oferta hotelarska w miejscach kultu religijnego w Polsce na przykładzie domów pielgrzyma. Rozprawy i Studia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765(I), s.346–355.
22.Phocus, 2015. Dostępne na: http://www.phocuswright.com [Data dostępu:15 październik, 2015].
23.Piechota, N., 2014. Lokalizacyjna aplikacja mobilna jako narzędzie badań ruchu turystycznego w miastach. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(1 (262)), s.115–133.
24.Reformat, B., 2015. E-turystyka i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce–wybrane aspekty analizy. Studia Ekonomiczne, 215, s.74–89.
25.Schegg, A., 2015. Online Travel Agencies: Future Industry Outlook - Market Realist. Priceline Delivers Strong 2Q15 Earnings. Dostępne na: http://marketrealist.com/2015/08/online-travel-agencies-future-industry-outlook/ [Data dostępu: 2 Listopad 2015].
26.Schegg, R., 2014. European Hotel Distribution Study: The Rise of Online Intermediaries Special Focus Switzerland Executive Summary. Institute of Tourism, HES-SO Valais. Dostępne na: https://www.hotelleriesuisse.ch/files/pdf7/2014_European_Hotel_Distribution_Study_SUMMARY_Switzerland_Focus1.pdf [Data dostępu: 30 września 2015].
27.Sidorkiewicz, M. & Pawlicz, A., 2015. Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne, Warszawa: Difin.
28.Sidorkiewicz, M. & Tokarz, A., 2009. Internetowe systemy rezerwacji jako nowa forma dystrybucji usług hotelarskich w dobie społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 544, s.705–713.
29.Starkov, M., 2010. End of the OTA merchant model – this time for real. HeBS digital. Dostępne na: https://cdn.hebsdigital.com/1492126425/cms/pressroom/11_hotelsmag_end_of_the_ota_merchant_model.pdf [Data dostępu: 19 październik 2015].
30.TrefisTeam, 2014. Competitive landscape of the U.S. online travel market is transforming. Forbes. Dostępne na: http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/04/08/competitive-landscape-of-the-u-s-online-travel-market-is-transforming/ [Data dostępu: 2 Listopad 2015].
31.Verma, R., Stock, D. & McCarthy, L., 2012. Customer Preferences for Online, Social Media, and Mobile Innovations in the Hospitality Industry. Cornell Hospitality Quarterly, 53(3), s.183–186.
32.Withiam, G., 2011. Brave new world: Online hotel distribution. Cornell Hospitality Research Summit, 3(4), s.6–14.