Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Wyjazdy wypoczynkowe dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego

Autorzy: Magdalena Kugiejko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: aktywność turystyczna krajoznawstwo wyjazdy wypoczynkowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (35-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zorganizowany pobyt poza miejscem zamieszkania to świadome i planowe działanie zmierzające do pogłębienia zainteresowań kulturalnych i krajoznawczych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników. Dni wolne od zajęć szkolnych to doskonała okazja, aby zadbać o wypoczynek dzieci i młodzieży. Różne formy wypoczynku uzupełniają pracę szkoły oraz pomagają promować aktywność fizyczną. W artykule podjęto próbę przedstawienia podstawowych cech pozaszkolnej aktywności turystycznej dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego. Rozważania opierają się na podstawie danych uzyskanych z Systemu Informacji Oświatowej, oraz wyników przeprowadzonych badań empirycznych na losowej próbie uczniów ze szkół w Wielkopolsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamski F., 1991, red., Wychowanie w rodzinie, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków
2.Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, ALBIS, Kraków, 2000 s. 1-13
3.Brągiel J.,1994, Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej, Uniwersytet Opolski, Opole
4.Czerniawska O., Juraś-Krawczyk B., Podróże jako projekt edukacyjny, Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2001, s.16
5.Denek K., Na wakacyjnych szlakach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996, s. 32-50
6.Dziewulak A., Kosel E. i in. Turystyka młodzieży: z badań nad wypoczynkiem młodzieży warszawskiej. Instytut Turystyki-Dział Wydawnictw, Warszawa, 1977
7.Dumazadiera J., Leisure, w Stills D. (red) International Encyclopaedia of Social Science, London 1968, nr 9, s. 248-254
8.Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., 2009, Pedagogika Rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
9.Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2002
10.Nowakowska A., Turystyka jako zjawisko społeczno-ekonomiczne w Kompendium wiedzy o turystyce, Gołembski G.(red.) Wydawnictwo PWN Warszawa 2009, s 1-44
11.Majorczyk M., 2010, Współczesna rodzina jako środowisko wychowawcze (socjalizacyjno- enkulturacyjne), Scripta Comeniana Lesnensia PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, 8, 26-27
12.Mączak A., Peregrynacje. Wojaże. Turystyka, Czytelnik, Warszawa, 1984
13.Podemski K., Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005,s.16
14.Przecławski K., Socjologiczne problemy turystyki, Instytut wydawniczy CRZZ, Warszawa, 1979
15.Przecławski K., Turystyka, a człowiek i społeczeństwo. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych. Warszawa, 1984
16.Przecławski K., Człowiek a turystyka: zarys socjologii turystyki, ALBIS, Kraków 2004, s.80-85
17.Przetacznik-Gierowska M. i Włodarski Z., 1998, Psychologia wychowawcza, t. 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
18.Sarnecki R., Edukacyjne aspekty czasu wolnego w Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P., Edukacja Jutra. Proces wychowania w szkole i poza nią (red.), Oficyna Wydawnicza Humanista, Sosnowiec, 2010, s.223-228
19.Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa, 1999, s. 14
20.Szczepański J.,1970, Elementarne pojęcia socjologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa
21.SIO (System Informacji Oświatowej) 2012- 2014 - Dane dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży, od 2015 r. zmieniono nazwę na CIE (Centrum Informacji Edukacyjnej) <www.cie.men.gov.pl/index.php/sio.html>
22.Tauber R. D, Siwiński W., Metodologia badań w dziecinie rekreacji i turystyki, WSHiG, Poznań, 1999, s. 10-37
23.Turowski J., Rola Rodziny w kształtowaniu kultury; właściwości strukturalne rodziny i jej zagrożenia w Dyczewski L., Wadowski D. (red.) Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998, s.16-17
24.Ury J., The Tourist Gaze, SAGE Publications, London, 2002
25.Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1978, s.19
26.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 12 poz. 67, < www.isap.sejm.gov.pl> dostęp 10.10.2015
27.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm., <www.ko.poznan.pl> dostęp 10.01.2015
28.Żelazna K., Górska-Warsewicz H., 2013, Zachowania turystyczne młodzieży, Wydawnictwo Problemy Turystyki i Rekreacji, 2, 36-51