Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Wyjazdy turystyczne w latach 2009-2014 na przykładzie łódzkiego biura podróży – agenta turystycznego

Autorzy: Jolanta Latosińska
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: Łódź sezonowość destynacja turystyczna ruch turystyczny touroperator agent turystyczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (9-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą ukazania zmieniających się preferencji i wyborów destynacji turystycznych w latach 2009-2014 r. na podstawie sprzedaży oferty turystycznej w jednym spośród stu dziesięciu biur agencyjnych zarejestrowanych w Łodzi. Analiza wyjazdów uwzględnia również organizatorów kreujących ofertę turystyczną, zjawisko sezonowości ruchu turystycznego oraz miejsca pochodzenia klientów. Opracowanie zostało przygotowane na podstawie analizy prawie trzech tysięcy wyjazdów turystycznych sprzedanych w łódzkim biurze podróży. Wybór agenta turystycznego spowodowany był bardzo zróżnicowaną ofertą jaką dysponuje biuro agencyjne sprzedając rocznie ofertę kilkudziesięciu touroperatorów. Poza zasięgiem przestrzennym wyjazdów i sezonowością ruchu turystycznego uwzględnione zostały czynniki warunkujące podróże turystyczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna, Warszawa 2012, s. 69-74
2.W. Kurek (red.), Regiony turystyczne świata, cz.1i2, PWN, Warszawa 2012
3.J. Latosińska, Biura podróży w środowisku wielkomiejskim. Przykład Łodzi, w: Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 207-315
4.A. Panasiuk, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014 s. 68-90
5.Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884
6.Raport. Wiadomości Turystyczne, czerwiec 2015, Touroperatorzy. Ranking 2015