Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (44) 2018
Railway transport as a determinant of improving the availability of area tourism products (and attractions)

Authors: GRAŻYNA ROSA
University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services Department of Marketing of Services
Keywords: rail transport tourism product region
Year of publication:2018
Page range:10 (25-34)
Klasyfikacja JEL: L92 R49 Z32 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to present the importance of railway transport as a determinant of improving the availability of tourism products (and attractions), mainly for citizens of selected seaside counties, namely Koszalin and Sławno, as well as tourists within the access to Koszalin and Sławno. Koszalin and Sławno counties, where holiday rail transport services to the Baltic Sea were opened, were chosen as a research area. In order to achieve the aim, a desk research method, including the available literature and the results of secondary research published by Urząd Transportu Kolejowego (the Office of Rail Transport), the Central Statistical Office (GUS), Przegląd Kolejowy (Railway Review) and Przewozy Regionalne (Regional Transport), which open new opportunities to access the seaside tourism product and shape the communication behaviours of its recipients, was adopted. The article is of overview-research nature.
Download file

Article file

Bibliography

1.Altkorn, J. (1994). Marketing w turystyce. Warsaw: PWN.
2.Dziedzic, E. (1988). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania turystycznego. Warsaw: Szkoła Główna Handlowa.
3.Gołembski, G. (ed.) (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.GUS (2017). Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia. Warsaw.
5.GUS (2018). Transport — wyniki działalności w 2017 roku. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/trans- port-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2017-roku,9,17.html.
6.Jędrzejczyk, I. (2001). Nowoczesny biznes turystyczny. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny Pomysł — organizacja — zarządzanie. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Kruczek, Z., Sacha, S. (1997). Geografia atrakcji turystycznych Polski. Cracow: Oficyna Wydawnicza „Ostoja”. Królewskie Miasto Darłowo. Rozkład jazdy PKP: Sławno—Darłowo. Retrieved from: https://www.darlowo.pl/ pl/?page=imprezy&impreza=2129.
9.Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Marciszewska, B. (2010). Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. Warsaw: C. H. Beck
11.Mazurkiewicz, L. (2005). Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego. In: K. Pieńkos (ed.), Konkurencyjność produktu turystycznego (p. 83). Warsaw: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
12.Medlik, S. (1995). Leksykon podróży turystyki hotelarstwa. Warsaw: PWN.
13.Meyer, B. (ed.) (2006). Obsługa ruchu turystycznego. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Meyer, B. (2015). Konsument na rynku usług turystycznych. In: G. Rosa (ed.) Konsument na rynku usług (pp. 237-256. Warsaw: C.H. Beck.
15.Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (2018). Program rządowy Dostępność Plus 2018—2025. Retrieved from: https https:// www.miir.gov.pl/media/60878/Program_Dostepnosc_Plus.pdf.
16.Na kolei (2018). Pociągiem na trasie Koszalin—Mielno Koszalińskie. Będzie to wakacyjne połączenie. Retrieved from: https://www.nakolei.pl/pociagiem-trasie-koszalin-mielno-koszalinskie-bedzie-wakacyjne-polaczenie/.
17.Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
18.Nowacki, M. (2012). Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, determinanty zadowolenia osób zwiedzających Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego,. PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Twój portal do podróży! Retrieved from: https://portalpasazera.pl/KatalogiPolaczen?przewoznik=przewo zy-regionalne&trasa=Koszalin-Mielno%20Koszali%C5%84skie.
19.Panasiuk, A. (2010). Informacja turystyczna. Warsaw: C.H. Beck.
20.Prylińska, M. (2008). Podstawowe pojęcia stosowane w geografii turyzmu. Turystyka. Krakowska Akademia. Retrieved from: http://www.turystka07.fora.pl/geografia-turyzmu,32/podstawowe-pojecia-z-geogr-turyzmu-wyklad-ii,154.
21.html (20.10.2018).
22.Rada Języka Polskiego (2018). Retrieved from: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 1758:atrakcja-turystyczna&catid=44&Itemid=145).
23.Rynek kolejowy (2016). Pociągiem z Koszalina do Mielna w 15 minut. Retrieved from: https://www.rynek-kolejowy.pl/ wiadomosci/pociagiem-z-koszalina-do-mielna-w-15-minut-77062.html.
24.Rynek kolejowy (2017). Wrócą pociągi Sławno-Darłowo. Retrieved from: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ wroca-pociagi-slawno--darlowo-80488.html.
25.Rynek kolejowy (2018). Sławno-Darłowo: znamy ceny i tabor. Będzie połączenie całoroczne? Retrieved from: https:// www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/slawno--darlowo-znamy-ceny-i-tabor-87296.html.
26.Uniwersalny słownik języka polskiego PWN (2006). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
27.Urząd Transportu Kolejowego (2017a). Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Warsaw.
28.Urząd Transportu Kolejowego (2017b). Koleje pasażerskie w województwach — dynamika zmian. Warsaw.
29.Zdon-Korzeniowska, M. (2009). Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka. Cracow: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
30.Zmyślony, P., Niezgoda, A. (2003). Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
31.Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.