Ekonomiczne Problemy Turystyki

Before: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188     DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (41) 2018
Rozwój regionów dzięki podnoszeniu atrakcyjności produktu narciarskiego - rola organizacji Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne
(Regions Development Due to an Increase of Ski Product Attractiveness - The Role of Polish Association of Ski and Tourist Resorts)

Year of publication:2018
Page range:8 (67-74)
Keywords: ski tourism tourist product ski resorts regional development
Cited-by (Crossref) ?:
Authors: Jadwiga Berbeka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Abstract

The aim of the article is the discussion of the role of non-government organization: Polish Association of Ski and Tourist Resorts (PASTR) as the platform of ski resorts cooperation in creation, running the business and development. The category: ski product was analyzed from marketing point of view. Factors boosting its attractiveness were pointed out. The estimation of the economic value of Polish ski resorts in the season 2015/2016 was conducted. The value reached 0,49% of Polish GDP. In mezzo scale it is much higher. The contribution of PASTR is crucial
Download file

Article file

Bibliography

1.Alexandris, K., Kouthouris, C., Funk, D., Giovani, C. (2009). Segmenting Winter Sport Tourists by Motivation: The Case of Recreational Skiers. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18, 480-499.
2.Berbeka, J. (2003). Czynniki kształtujące zachowania konsumentów na rynku sportowym. Marketing i Rynek, 5, 23-29.
3.Berbeka, J. (2004). Marketing w sporcie. Kraków: Wydawnictwo AE.
4.Berbeka, J. (2005). Analiza struktury produktu na przykładzie centrum narciarskiego. Świat Marketingu, 3. Pobrane z : http://swiatmarketingu.pl (10.03.2007).
5.Berbeka, J. (2008). Możliwości wykorzystania instrumentów marketingowych w aktywizacji sportowo-rekreacyjnej Polaków. W: G. Sobczyk (red.), Współczesny marketing. Trendy. Działania (s. 377-382). Warszawa: PWE.
6.Berbeka, J. (2009). Możliwości zaspokajania potrzeb klientów przez ośrodki narciarskie. Resort Narciarski, 1, 54-61.
7.Berbeka, J. (2010a). Działania marketingowe salzburskiego kraju związkowego i ich znaczenie dla konkurencyjności regionu na rynku turystycznym. W: J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku tury¬stycznym (s. 13-33). Warszawa: PWE.
8.Berbeka, J. (2010b). Turystyka sportowa jako czynnik rozwoju regionu. Handel Wewnętrzny, numer specjalny, s. 61-69.
9.Berbeka, J., Berbeka, K., (2010). Wpływ ocieplenia klimatu na działalność alpejskich ośrodków narciarskich. Folia Turistica, 22, 133-146.
10.Czernek, K. (2012). Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie. Kraków: Proksenia.
11.Czernek, K. (2017). Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
12.Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embededness. American Journal of Sociology, 91 (3), 481-510.
13.Page, S. (2015). Tourism Management. New York: Routlege.
14.Sirakaya, E., Woodside, A.G. (2005). Building and testing theories of decision making by travelers. Tourism Management, 26, 815-832.
15.Ski Areas of New York. Economic Value Analysis 2012/13 Season (2014). RRC Associates, Inc., Boulder.
16.Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku (2013). Warszawa: GUS.
17.Vanat, L. (2017). International Report on Snow & Mountain Tourism — Overview of the key industry figures for ski resorts. Pobrane z: http://www.vanat.ch/RM-world-report-2017-vanat.pdf (10.09.2017).
18.Węglarczyk, J., Zientalska, D. (2017). Turystyka zimowa w Polsce 2016/ 2017. Raport z badań. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.