Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 4 (32) 2015
The Sustainable Management of Tourism as Part of the Innovative Region Management. Based on the Europan Tourism Indicators System for Sustainable Destinations

Authors: Anna Królikowska-Tomczak
State Higher Vocational School in Leszno
Keywords: sustainable tourism development innovation in tourism management
Year of publication:2015
Page range:14 (31-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the concept of multifaceted management of tourism in a region by implementing the European Tourism Indicator System for Sustainable Destination developed by the European Commission. This comprehensive approach seems to be an innovative solution to the question of management of tourism which is a priority sector for the regional development, in the strict meaning of the word, for many regions of Europe. The article presents the structure of ETIS and the idea of its implementation – understood as a process – along with the notes from the regions which participated in the pilot phase of the project. The parallel assumption of the article is to disseminate the idea of sustainable tourism management in a region via the implementation of ETIS, which uses an interdisciplinary approach, thus enabling the competitiveness of the region to increase on the present-day, highly saturated, global tourism market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Burchardt-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D., Zrównoważony rozwój, naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
2.Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H., Podstawy Zarządzania, Koncepcje – strategie – zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3.Dziedzic E., Zaangażowanie finansowe sektora publicznego w rozwój podaży turystycznej w miastach, in: Turystyka na obszarach miejskich – uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
4.Kowalczyk A., Turystyka Zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
5.Zaręba D., Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
6.European Tourism Indicators System for Sustainable Destinations, European Commission, Brussels 2013.
7.Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2008, www.msport.gov.pl/ article/524-Kierunki-rozwoju-turystyki-do-2-15-roku.
8.Program Rozwoju Turystyki do roku 2020, Ministerstwo Turystyki i Sportu, Warszawa, June 2014.
9.UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition, http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition.
10.www.unep.org/resourceefficiency/Business/SectoralActivities/Tourism/TheTourismandEnvironmentProgramme/ FactsandFiguresaboutTourism/ImpactsofTourism/EnvironmentalImpacts/TourismsThreeMainImpactAreas/ tabid/78776/Default.aspx.