Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (37) 2017
Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających
(Interactive Multimedia Guides: a Visitor Evaluation)

Authors: Tomasz Zdziebko
Uniwersytet Szczeciński

Zygmunt Drążek
Uniwersytet Szczeciński

Jakub Swacha
Uniwersytet Szczeciński

Karolina Muszyńska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: e-guides IT-aided visiting visitor evaluation
Year of publication:2017
Page range:10 (159-168)
Klasyfikacja JEL: C88 O33 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper discusses the issue of perception of portable interactive multimedia guides by the museum visitors. Data from a total of 993 questionnaires, filled out by the visitors of three oceanographic museums from the South Baltic region (in Gdynia, Klaipeda and Stralsund), where interactive multimedia guides were implemented as part of the BalticMuseums 2.0 Plus international project, were analyzed. The results clearly indicate a very good visitor rating of this form of guided tours, and additionally identify, among others, the main reasons for choosing this form of guided tours, groups of users, which, in the opinion of visitors, may be particularly interested in e-guides, and types of content, which they expect to receive in the e-guides.
Download file

Article file

Bibliography

1.Drążek, Z. (red.) (2016). Zarządzanie zasobami cyfrowymi w muzeach oceanograficznych. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
2.Hejduk, I. (2016). Rozwój technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne osób 65 plus. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 46 (1), 64–78.
3.Muszyńska, K., Swacha, J., Miluniec, A., Drążek, Z. (2014). Evaluation of eGuides: A Discussion of Approaches. W: B.F. Kubiak, A. Sieradz (red.), Information Management (s. 45–54). Sopot: Wydział Zarządzania UG.
4.Swacha, J. (2014). Gamifikacja: nowe narzędzie motywowania. W: A. Rakowska (red.), Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi (s. 292–303). Lublin: Instytut Zarządzania UMCS.
5.Swacha, J., Drążek, Z., Komorowski, T., Muszyńska, K. (2012). Aspekty technologiczne wdrożenia mobilnych e-przewodników na przykładzie muzeów oceanograficznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 701, Ekonomiczne Problemy Usług, 86, 435–446.
6.Zdziebko, T., Muszyńska, K., Swacha, J., Drążek, Z. (2014). Wykorzystanie narzędzia EEQRA do analizy opinii użytkowników e-przewodników w muzeach oceanograficznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 809, Ekonomiczne Problemy Usług, 113, 153–161.