Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (37) 2017

Year of publication: 2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Region turystyczny na tle teorii regionu ekonomicznego. Przyczynek do polskiej teorii


(A Tourist Region Versus the Theory of an Economic Region. Contribution to the Discussion in Poland)
9 (7-15) Waldemar A. Gorzym-Wilkowski More
2.

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne geostanowisk. Teoria i praktyka


(Tourist and Recreational Facilities of Geosites. Theory and Practice)
21 (17-37) Andrzej Kowalczyk More
3.

Regiony czy destynacje turystyczne. Kontrowersje wokół definiowania i nazywania


(Regions rr Tourist Destinations. Controversy Surrounding Definitions and Naming)
9 (39-47) Zygmunt Kruczek More
4.

Oferta hotelarska schronisk młodzieżowych w Polsce jako element produktu turystyki szkolnej. Ujęcie teoretyczno-empiryczne


(Hospitality Offer of Youth Hostels in Poland as an Element of Tourism School. Theoretical-Empirical Approach)
11 (49-59) Arkadiusz Mazurkiewicz, Anna Tokarz-Kocik, Marta Sidorkiewicz More
5.

Kapitał społeczny a kształtowanie wartości dodanej w turystyce


(Social Capital Versus Formation of Added Value in Tourism)
14 (61-74) Ewa Wszendybył-Skulska More
6.

Sharing economy – wyzwania społeczno-ekonomiczne dla lokalnej polityki turystycznej. Przypadek Barcelony


(Socio-Economic Challenges of Sharing Economy for The Local Tourism Policy. The Case of Barcelona)
9 (75-83) Daria Elżbieta Jaremen, Elżbieta Nawrocka, Andrzej Rapacz More
7.

Organizacja ruchu turystycznego w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich


(Organisation of Tourist Movement in The Landscape Park Zittauer Gebirge)
15 (85-99) Krzysztof Kołodziejczyk More
8.

Motywy wyboru studiów, satysfakcja z nich oraz plany zawodowe studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


(Reasons Behind Choosing a Field of Study, Satisfaction with Studies and Career Plans of Students of Tourism and Recreation at The Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz)
11 (101-111) Mirosława Szark-Eckardt, Beata Augustyńska, Wioletta Łubkowska, Maria Alicja Nowak More
9.

Rola „Militarnej Turystyki Biznesowej” – na Przykładzie aktywności Nato Joint Force Training Center w Bydgoszczy


(The Role of „Military Tourism Industry” – an Example of Nato Joint Force Training Center in Bydgoszcz)
14 (113-126) Marcin Woźniak, Anna Dłużewska More
10.

Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej


(Social Media in the Planning Process of Tourism Development on a Regional Scale)
20 (127-146) Alina Zajadacz More
11.

Ekonomiczne perspektywy funkcjonowania kolei wąskotorowych w Polsce jako atrakcji turystycznej


(Economic Prospects for Narrow-Gauge Railways in Poland as a Tourist Attraction)
11 (147-157) Michał Zajfert More
12.

Interaktywne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających


(Interactive Multimedia Guides: a Visitor Evaluation)
10 (159-168) Tomasz Zdziebko, Zygmunt Drążek, Jakub Swacha, Karolina Muszyńska More
13.

Postrzeganie przez turystów zagranicznych atrakcyjności turystycznej Polski. Case study Warmia i Mazury


(Perception of Warmia i Mazury Tourist Attractiveness by Foreign Tourists)
12 (169-180) Iwona Batyk More
14.

Turystyczne regiony transgraniczne – problematyka badawcza na przykładzie granicy trzech państw (Peru, Brazylii i Kolumbii) w zachodniej Amazonii


(Tourist Cross-Border Regions – Research Issues on The Example of the Tri-Border Area Between Peru, Brazil and Colombia in the Western Amazonia)
13 (181-193) Andrzej Czerny, Mirosława Czerny More
15.

„Nowe” atrakcje kulturowe i ich wykorzystanie w promocji regionów wypoczynkowych w Polsce (na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego)


(“New” Cultural Attractions and its use in the Promotion of Tourism in Recreational Regions in Poland (on the Example of the Kashubian Lake District))
14 (195-208) Małgorzata Durydiwka, Katrzyna Duda-Gromada More
16.

Społeczno-ekonomiczne dysfunkcje rozwoju monokultury turystycznej na wschodnim Wybrzeżu Meksykańskiego Jukatanu


(Socio-economic Consequences of Tourism Monoculture on the East Coast of the Yucatan Peninsula (Quintana Roo, Mexico))
14 (209-222) Joanna Kowalczyk-Anioł More
17.

Progi rozwojowe w cyklu życia obszaru turystycznego na przykładzie Wschodniej Dzielnicy Uzdrowiskowej Kołobrzegu


(Thresholds and Development in the Life Cycle of the Tourist Area on the Example of The Kołobrzeg Eastern Spa District)
13 (223-235) Mariusz Miedziński More