Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (35) 2016
Przemiany ośrodka wypoczynkowego w Arłamowie i ich wpływ na ruch turystyczny
(Transitions of Arłamów Resort and their Influence on Tourist Activity)

Authors: Krzysztof Szpara
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Małgorzata Bać
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Keywords: Arłamów hotel Przemyskie Foothills tourist activity
Year of publication:2016
Page range:11 (251-261)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Arłamów at Przemyskie Foothills is one of the best well known resorts in Podkarpackie Province. Its history dates back to old communist times. For years it was a restricted area, available only for VIP’s of that times. After 1989 it was somewhat forgotten and needed renovation. When the new owner showed up with some capital, the period of significant investments started. Those actions were widely discussed in local tourist industry. Many doubted in its economical success. However, currently it is one of the most up-to-date resorts in Podkarpackie Province among guests from Poland and abroad. “Remarkable hotel in a magnificent place” – this is one of the most common opinions about the resort. The main aim of this article is to present changes which occurred in Arłamów resort and their influence on tourism. Research shows that investment in rebuilding was a good idea. To start with the number of guests has increased (from the average of 5570 during the years 1999–2009 to over 33 000 in 2014) and % of room bookings has gone up (from 34,7% during the years 2005–2009 to 50,8% in 2014, and even 85,2% in July of 2014). Luxury of four star hotel has been successfully connected with wilderness of Przemyskie Foothills. Surprisingly, some elements which were connected with communism times remained (for example: Lech Walesa room) and have become a tourist attraction. At the same time SPA area was enlarged as well as other recreation facilities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arłamów – Perła Euroregionu Karpackiego – Rozmowa z Piotrem Korczakiem, prezesem zarządu spółki Hotel Arłamów SA z siedzibą w Arłamowie. Pobrane z: http://prestigemagazine.com.pl/archiwum-numerow/36-nr-1-34-2014/221-aramow-pera-euroregion-u-karpackiego-rozmowa-z-piotrem-korcz-akiem-prezesem- (20.10.2014).
2.Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009 roku, praca zbiorowa wykonana pod kierunkiem dr. K. Szpary. (2009). Rzeszów: badanie wykonane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
3.Bereza, T. (2009). Strajk ustrzycki (grudzień 1980 – luty 1981). W: J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński (red.), Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989 (s. 373–388). Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie.
4.Białkowski, W., Sadecki, J. (2014). Arłamów bez kurtyny, Arłamów: Hotel Arłamów SA.
5.Chmielowiec, P. (2009). Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w Bieszczadach. Struktury – ludzie – działalność. W: J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński (red.), Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989
6.(s. 131–184). Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie.
7.Firlej, K., Spychalska, B. (2015). Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 8, 202–221. http://www.booking.com (30. 10. 2015). http://www.trivago.pl (30. 10. 2015).
8.Kryciński, S. (1997). Przemyśl i Pogórze Przemyskie. Przewodnik. Pruszków: Rewasz, Olszanica: BOSZ.
9.Marszałek, E. (2005). Skarby podkarpackich lasów. Przewodnik po rezerwatach przyrody. Krosno: Ruthenus.
10.Mileska, M.I. (1973–1978). Atrakcyjność turystyczna krajobrazów i regiony turystyczne. W: S. Leszczycki (red.), Narodowy Atlas Polski (nr 124). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Wyd. PAN.
11.Mirek, Z. (2012–2013). Poparcie uczestników konferencji: „Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych” dla idei utworzenia Parku Narodowego Pogórza Karpackiego. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN, vol. 3–4, 100–101.
12.Potaczała, K. (2012). Bieszczady w PRL-u. Olszanica: BOSZ.
13.Rapacz, A., Mroczek-Czetwertyńska, A. (2014). Oferta usług spa & wellness przejawem aktywności innowacyjnej. W: G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje (s. 295–305). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
14.Rogalewska, B. (1973–1978). Zagospodarowanie turystyczne. W: S. Leszczycki (red.), Narodowy Atlas Polski (nr 125). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Wyd. PAN.
15.Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Katowice: Wyd. UŚ.
16.Staszewski, K., Szarek, J. (red.). (2010). Obszary chronione województwa podkarpackiego. Księga dziedzictwa przyrodniczego. Rzeszów: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.
17.Surdej, M. (2009). Między polityką a wypoczynkiem – wizyta Josipa Broz-Tito w Polsce w 1975 r. w aktach aparatu bezpieczeństwa PRL. W: J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński (red.), Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989 (s. 197–209). Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie.
18.Szostak, D. (2008). Hotelarstwo i gastronomia. W: A. Panasiuk (red.), Gospodarka turystyczna (s. 109–132). Warszawa, PWN.
19.Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2012 i 2013. (2014). Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
20.Zajadacz, A. (2008). Ruch turystyczny jako przedmiot badań geograficznych. W: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom II, Zasoby antropogeniczne, krajobraz, ruch turystyczny (s. 187– 209), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.