Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (34) 2016
Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej
(European Union Support Funds. The Diagnosis of Educational Needs and the Development of Innovative Education Forms for the Tourist Field)

Authors: Julita Markiewicz-Patkowska
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Piotr Oleśniewicz
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Sylwia Lasota
Zachodnia Izba Gospodarcza

Mariusz Sołtysik
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Keywords: Lower Silesia business-education cooperation tourist field vocational schools European Union funds
Year of publication:2016
Page range:16 (361-376)
Klasyfikacja JEL: J65
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper presents a diagnosis of teachers’ educational needs and employers’ expectations with reference to future employees in the tourist field. The authors show how European Union funds have been applied for tourist field development through innovative vocational practicums for tourist school teachers, as well as substantial and language training for employees in the tourist services sector. Also, results are presented of research and training projects supporting educational processes in the tourist field; the projects were performed by the Lower Silesian Chamber of Commerce and the Regional School of Tourism in Polanica-Zdrój, Poland, in years 2009–2013, within three projects financed by the European Social Fund for years 2007–2013: ‘The diagnosis of educational needs in the field of vocational schools for hotel industry and gastronomy in Lower Silesia,’ ‘Improving the quality of vocational education in the hotel and gastronomy field in Lower Silesia,’ and ‘Academy of Hotel, Restaurant, and Resort Fields: complex training to improve employees’ professional and language qualifications.
Download file

Article file

Bibliography

1.Drożyńska, B., 2010, Budowanie nowej jakości kształcenia zawodowego potrzebą współczesnych czasów na przykładzie Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju, UW, Wrocław.
2.Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013, http://www.efs.gov.pl [dostęp: 27.03.2013].
3.Sebastian, Z. i in. (red.), 2010, Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku, DIG, Wrocław.