Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.2.34-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 2 (34) 2016
Analiza oferty biur podróży skierowanej do dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim
(Analysis of Travel Agents Offer Addressed to Children and Young People in West Pomeranian Voivodeship)

Authors: Karolina Michalska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: children's and youth tourism travel agency tourist offer West Pomeranian Voivodeship
Year of publication:2016
Page range:12 (225-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to specify the number of travel agencies dealing with the organization of trips for children and young people in West Pomeranian voivodeship and the indication of the most popular deals for this segment. The article contains such elements as an introduction, three substantive parts and a summary. The first part includes theoretical aspects concerning the nature and importance of the operation of travel agencies with regard to children and young people. The other presents the most common types of tourist offers in the market for this target group, together with the tuple of their characteristics. The third presents an analysis the specific offices and most commonly offers in the local market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bochenek M., 2008, Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
2.Bosiacki S., Śniadek J., red., 2004, Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
3.Centralna Ewidencja Organizatorów i Pośredników Turystycznych, https://turystyka.gov.pl/ceotipt/statystyki/statystyki_ceotipt_p_86.html [dostęp: 07.11.2015].
4.Denek K., 2009, Aktywność krajoznawczo-turystyczna dzieci i młodzieży w edukacji szkolnej [online] Wydawnictwo „Lider”, dostępny w: http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=230&f=artykul_230.doc [Dostęp: 7.11.2015]
5.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
6.Konieczna-Domańska A., 2008, Biura podróży na rynku turystycznym, WN PWN, Warszawa.
7.Konieczna-Domańska A., 2012, Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
8.Kurek W., red. 2011, Turystyka, WN PWN, Warszawa.
9.Łobożewicz T., Bieńczyk G., 2001, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
10.Meyer B., red., 2006, Obsługa ruchu turystycznego, WN PWN, Warszawa.
11.Michalska-Dudek I., Przeorek-Smyka R., 2010, Marketing biur podróży, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
12.Mikuta B., Świątkowski M., red., 2008, Organizacja usług turystycznych i hotelarskich, Wyd. SGGW, Warszawa.
13.Nawara H., 2012, Kolonie i obozy. Zdrowe, radosne, bezpieczne, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
14.Panasiuk A., 2014, Wymiary oferty turystycznej, w: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 46, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
15.Toczek-Werner S., red., 2005, Podstawy rekreacji i turystyki, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
16.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, tekst jednolity, Dz.U. 2004, nr 223, poz. 2268.