Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (29) 2015
Atrakcyjność turystyczna Dąbek koło Darłowa oraz wybrane cechy ruchu turystycznego w miejscowości w opinii turystów
(Determinants of Tourist Attractiveness of Dąbki Resort in Tourist Opinion)

Authors: Krzysztof Parzych
Akademia Pomorska w Słupsku
Keywords: Dąbki Baltic coast tourist movement accommodation objects tourist function
Year of publication:2015
Page range:14 (241-254)

Abstract

The aim of this article was an analysis of the tourism development in the small coastal village situated in the polish coast of the Baltic Sea – Dąbki resort. For this purpose was used a statistic data of the Main Statistical Office (GUS), data of the Darłowo commune office and results of the field investigations. The investigations concerned about the number and structure of accommodation objects. Besides it was made an questionnaires between the tourists visiting Dąbki during the holiday in July of the 2012 year. The results of the field investigations and data obtained by the way inquiry in the Darłowo Commune Office show the bipolar character of the Dąbki tourist function. Dąbki resort connects the function of the health and holiday resort what confirm its accommodation objects structure and characteristics of the tourist movement especially forms of tourism, forms nights stays and forms of spending free time during the visits in the resort.
Download file

Article file

Bibliography

1.Kruczek Z., Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków 2008.
2.Matczak A., Turystyka w przestrzeni miejskiej Ustki-polskiego kurortu nadbałtyckiego, „Turyzm” 2005, nr 15.
3.Miedziński M., Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych, w: Warsztaty badawcze z geografii turyzmu, Turystyka polska w latach 1989–2009, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Wyd. UŁ, Łódź 2011.
4.Parzych K., Range of the Spatial Influence and Tourist Perception of the Polish Coastal Resort Exemplified by Ustka, „Baltic Coastal Zone” 2009, no. 13.
5.Parzych K., Rola funduszy europejskich w podnoszeniu atrakcyjności i rozwoju zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich województwa pomorskiego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2012, nr 4.
6.Rydz E., Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, Wyd. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2006.
7.Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006.