Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 1 (29) 2015

Year of publication: 2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Rynek usług turystycznych a rynek pracy w Polsce – ujęcie wielowymiarowe


(Tourist Services Market and the Labor Market in Poland-Dimensional Approach)
25 (31-55) Stefan Bosiacki, Magdalena Jakubowska More
2.

Turystyka jako gra – innowacje w aktywizacji turystycznej


(Tourism as a Game – Innovations in Tourist Activation)
15 (57-71) Iwona Połucha More
3.

Interakcje w przestrzeni – nowe trendy w animacji turystyki


(Interactions in Open Space – New Trends in Animation of Tourism)
11 (73-83) Iwona Połucha, Jan Žukovskis More
4.

Charakterystyka usług ekoturystycznych na terenach wiejskich w Polsce. Studium przypadku wybranych podmiotów ekoturystycznych


(The Characteristic of Ecotourism Services in Polish Rural Areas. Case Study of Chosen Ecotourism Operators)
11 (87-97) Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała More
5.

Segmentacja rynku usług agroturystycznych na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich


(The Segmentation of Agrotourist Services Market Illustrated by the Example of the Świętokrzyskie Mts. Region)
16 (99-114) Ewa Pałka-Łebek More
6.

Aspekty organizacyjne imprezy sportowej a atrakcyjność turystyczna na przykładzie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Sopot 2014 w Ergo Arenie


(Organizing Aspects of Sports Event and Tourist Attractiveness Based on the Example of International Association of Athletics Federations World Indoor Championships Sopot 2014 in Ergo Arena)
17 (115-131) Tomasz Taraszkiewicz, Piotr Topolski More
7.

Analiza działań promocyjnych w turystyce na przykładzie „Industriady 2014”


(Analysis of Promotion Tasks in Tourism on the Example of “Industriada”)
18 (133-150) Mateusz Naramski More
8.

Baza noclegowa jako istotny element obszarowego produktu turystycznego na przykładzie Szczecina


(Accommodation as an Essential Component of the Tourism Product of Area on the Example of Szczecin)
15 (151-165) Aneta Wolna-Samulak More
9.

Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska)


(Hands-on Activity Strategy in the Development of Geoproducts in the Context of Education, Interpretation, and Promotion of Roztocze Region Geoheritage (East-Central Poland))
25 (169-193) Teresa Brzezińska-Wójcik More
10.

Dopasowanie produktów turystycznych do potencjalnych oczekiwań turystów na przykładzie Puerto de la Cruz na Teneryfie


(Adjusting Tourist Products Towards Tourist Expectations Using the Example of Puerto De La Cruz in Tenerife)
27 (195-221) Eleonora Gonda-Soroczyńska More
11.

Podstawy rozwoju geoturystyki na Wyspach Kanaryjskich ze szczególnym uwzględnieniem Lanzarote


(Development of Geotourism on the Canary Islands Case Study – Lanzarote Island)
18 (223-240) Izabela Kapera, Paweł Różycki More
12.

Atrakcyjność turystyczna Dąbek koło Darłowa oraz wybrane cechy ruchu turystycznego w miejscowości w opinii turystów


(Determinants of Tourist Attractiveness of Dąbki Resort in Tourist Opinion)
14 (241-254) Krzysztof Parzych More
13.

Zróżnicowanie wykorzystania bazy noclegowej na wybrzeżu atlantyckim Argentyny


(Determinants of Tourist Attractiveness and Development in the Atlantic Coast of the Buenos Aires Province)
15 (255-269) Krzysztof Parzych, Paula Rosake More
14.

Wyspy tropikalne jako nowy kierunek wyjazdów turystycznych wśród Polaków


(Tropical islands as a new Polish tourist destination?)
16 (271-286) Katarzyna Podhorodecka More
15.

Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie turystów-obcokrajowców przebywających na terenie województwa podkarpackiego w 2012 roku


(Tourist Activity of Senior in 2012 on the Example of Tourists – Foreigners of the Podkarpackie Province)
15 (287-301) Krzysztof Szpara More
16.

Determinanty aktywności turystycznej mieszkańców małych miast i wsi – studium przypadku


(Tourism Activity Determinants of Small Towns and Villages Inhabitants – Case Study)
12 (303-314) Paulina Guth, Jarosław Uglis More