European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-59
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Authority–citizen relation in the aspect of the development of e-administration

Autorzy: Agnieszka Agata Tomaszewicz
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: Internet communication e-administration virtual community
Rok wydania:2018
Liczba stron:6 (483-488)
Klasyfikacja JEL: D83 O35 O38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The growing ICT awareness and growing equipment in the information and communication tools of the society are conducive to and at the same time force the development of e-administration. In communication on the authority-citizen line, the ICT system is increasingly being used as the basis for the development of e-administration. Along with the further development of the Internet, this form of communication will become widespread and will undergo intensification. The article is a theoretical review and may encourage further research and reflection. Presents the analysis of the importance of Internet communication for the development of e-administration. The purpose of the article is to indicate that the new quality in access to information on public matters means that it is becoming faster and more common. New technologies contribute to its creation, which should be perceived as a tool for the transformation of administration and the way public services are provided, and thus the new way of communicating with the society. This paper, therefore, indicates the importance of communication in the authority-citizen and citizen-authority relation for the development of public e-administration. In addition, it was emphasized that proper communication of administration with citizens is considered as a factor that will determine interest in, and thus the development of e-administration.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza dobrych praktyk w obszarze e-administracji (2013). Warszawa: Centrum Projektów Informatycznych.
2.Augustyn, A., Dębowski, T. (2003). Komunikacja społeczna a relacje pomiędzy samorządem lokalnym i mieszkańcami gminy. In: J. Karwowski (ed.), Jakość życia w regionie (p. 156). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
3.Boni, M. (ed.) (2009). Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
4.Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Chmielarz, W. (2007). Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa: Difin.
6.Cyfrowa przyszłość Polski. Fundamenty rozwoju konkurencyjnej Gospodarki w dobie globalizacji (2013). Report. Amárach research,
7.Deloitte commissioned UPC. Retrieved from: https://www.telepolis.pl/grafika/newsy/2013-12/cyfrowa_przyszlosc_raport.pdf.
8.Deloitte (2012). Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę. Warszawa. Retrieved from: http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/pl_szerokopasmowy_internet_raport_lipiec_2012.pdf.
9.Digital in 2018. Essential insights into Internet, Social Media, Mobile, and eCommerce use around the World (2018). We Are Social, Hootsuite. Retrieved from: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018.
10.Garson, G.D. (2005). Handbook of Public Information System. Boca Raton: Taylor & Francis.
11.Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). e-Commerce. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
12.Hughes, G., Assis, J., Cornford, J., Gareis, K., Richardson, R., Sokol, M. (2009). Analiza porównawcza i promowanie transformacyjnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w regionach Unii Europejskiej. TRANSFORM project, Biblioteka eRozwoju. Tarnów: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.
13.Luterek, M. (2010). e-government. Systemy informacji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
14.Olszak, C.M., Ziemba, E. (2010). Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Aspekt e-administracji. In: B. Kos (ed.), Transformacja gospodarki – konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony (p. 104). Studia Ekonomiczne, Wydziałowe ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
15.Pańkowska, H., Sroka, M. (eds.) (2002). Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
16.Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2012). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
17.Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (2013). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
18.Richert-Kaźmierska, A. (2008). Społeczeństwo informacyjne w rozwoju regionalnym. In: J. Goliński, K. Krauze (eds.), Współczesne aspekty informacji (p. 276). Monografie i Opracowania, 551. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
19.Sakowicz, M. (2002). Polityka informacyjna władz lokalnych. Wspólnota, 10, 45.
20.Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 (2006). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.