European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-58
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Incentive risk in service companies. Theoretical approach

Autorzy: Anna Tokarz-Kocik
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: risk motivating personnel of service companies
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (475-482)
Klasyfikacja JEL: M12 M21 M50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of this article is to present the concept of incentive risk, i.e., a risk associated with undertaking incentive activities aimed at shaping employee involvement and attitudes towards the enterprise. The study was performed based on desk research method that comprises the analysis of the literature on the subject and reports published in the industry. The article indicates that all decisions concerning the motivation process bear risk, which is most often connected with the lack or an incorrect evaluation of the degree of satisfaction of individual employee needs. In order to lower incentive risk, evaluations in this scope should be constantly carried out, as the hierarchy of incentives for individual employees may be different.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: PWE.
2.Becker, M. (2002). Personalentwicklung: Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung in Theorie und Praxis. Stuttgart: SchäfferPoeschel Verlag.
3.Bizon-Górecka, J. (2009). Migracje ludności jako czynnik wzrostu ryzyka personalnego w przedsiębiorstwie. In: A. Lipka, S. Waszczak (eds.), Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne. Katowice: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
4.Brand-Noé, C., Schwager, E. (2001). Die Prüfung von High-Potential-Programmen: Beitrag der Revision zur Zukunftssicherung des Unternehmens. Personal, 162–167.
5.Dwyer, D.J., Ganster, D.C. (1991). The Effects of Job Demands and Control on Employee Attendance and Satisfaction. Journal of Organizational Behavior, 12, 609–620.
6.Guzzo, R.A., Noonan, K.A. (1994). Human resource practices as communications and the psychological contract. Human resource management, 33 (3), 447–462.
7.Harris, E.G., Mowen, J.C., Brown, T.J. (2005). Re-examining Salesperson Goal Orientations: Personality Influencers, Customer Orientation, and Work Satisfaction. Journal of the Academy of Marketing Science, 33 (1), 19–35.
8.Herzberg, F.W. (2006). Raz jeszcze o motywowaniu pracowników. Harvard Business Review Polska, 7–8, 9.
9.Jansen, T. (2008). Personalcontrolling. Ludwigshafen: Friedrich Kiehl Verlag.
10.Jenkins, J.M. (1993). Self-Monitoring and Turnover: The Impact of Personality on Intent to Leave. Journal of Organizational Behavior, 14, 83–91.
11.Knaese, B., Probst, G. (2001). Wissensorientiertes Management der Mitarbeiterfluktuation. Zeitschrift für Organisation, 1, 34–49.
12.Lipka, A. (2002). Ryzyko personalne: szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Poltext.
13.Locke, E.A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally College Publishing Company .
14.Malhotra, N., Mukherjee, A. (2004). The relative influence of organizational commitment and job satisfaction on service quality of customer-contact employees in banking call centers. Journal of Services Marketing, 18, 162–174.
15.McGee, R., Rennie, A. (2012). Budowanie zaangażowania pracowników. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
16.Pietroń-Pyszczek, A. (2005). Proces motywowania w przedsiębiorstwach – przesłanki i kierunki zmian. In: A. Pocztowski (ed.) Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
17.Springer, A. (2011). Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy Zarządzania, 4/1 (34), 162–180.
18.Staples, D.S., Higgins, C.A. (1998). A study of the impact of factor importance weightings on job satisfaction measures. Journal of Business and Psychology, 13 (2), 211–232.
19.Tokarz-Kocik, A. (2016). Procesy demograficzne jako determinanta zachowań pracodawców w branży hotelarskiej w Polsce, Marketing i Rynek, 3, 947–958.
20.Tokarz-Kocik, A. (2017). Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie. Ujęcie ekonomiczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
21.Vroom, V.H. (1964). Work and Motivation, New York: Wiley.
22.Woźniak, J. (2012). Współczesne systemy motywacyjne: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.