European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-51
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
European Union Funds in the development of European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs) in Europe

Autorzy: Tomasz Studzieniecki
Gdynia Maritime University, Faculty of Entrepreneurship and Quality Science

Tomasz Mazurek
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: European Union territorial cooperation funds integration
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (415-424)
Klasyfikacja JEL: F36 F59 R10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of this paper is to analyse the financial determinants of the development of European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs) operating in Europe. This work focuses on European funds, with particular consideration of the European Territorial Cooperation (ETC) funds. Literature research on the evolution of cohesion policy has been conducted. A new instrument has been described, i.e. the EGTC, based on analysis of legal documents. This paper also seeks to assess the effectiveness of this instrument. For this purpose, the size and structure of 65 EGTC budgets for two programming periods (2007–2013 and 2014–2020) have been analysed. The size of the budgets was compared with the scope of EGTC operations. Numerous barriers related to the acquisition and management of EU funds have been identified. It has been found that the groupings which operate in Central and Eastern Europe, in particular those located on the Hungarian border, were in the most difficult situation. Despite the financial support from the Hungarian government, in most cases these groupings did not manage to complete the projects financed by ETC funds 65 EGTCs obtained slightly more than 0.1% of ETC funds. The budget of a statistical EGTC was EUR 1 million; however, most of these groupings had a budget which was smaller than EUR 100,000. The implementation of statutory tasks was challenging with such small budgets. With few exceptions, this instrument turned out to be moderately effective. As regards the role which this instrument is to play in cohesion policy, it should be further improved.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bohm, H., Drapela, L. (2016). Selected cross-border cooperation governance forms within the EU. Conference Proceeding of the 23rd Central European Conference on Central Europe Area in View of Current Geography, Brno, 8–9 October 2015.
2.Bucholski, R. (2009). Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) jako międzynarodowa forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego. In: J. Sługocki (ed.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju (pp. 337–358). Bydgoszcz: Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy.
3.Council Regulation (EC) No. 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No. 1260/1999. OJ EU L 210/25.
4.Dolnicki, B. (2012). Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
5.Drab, M., Kledzik, P. (2009). Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej nową instytucją polskiego prawa administracyjnego. In: J. Boć, A. Chajbowicz (eds.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego (pp. 555–576). Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited.
6.EGTC monitoring report 2014 Implementing the Strategy Europe 2020. (2014). Retrieved from: http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents /EGTC_MonitoringReport_ 2014.pdf.
7.EGTC monitoring report 2016 and impacts of Schengen area crisis on the work of EGTCs (2017). Retrieved from: /www.cor.europa.eu/en/documentation/studies /Documents/CoR-EGTC-monitoring.pdf.
8.Grosse, T.G. (2011). Uwarunkowania wykorzystania nowego europejskiego instrumentu prawnego i rozwojowego – Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) w polityce spójności UE w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. Opinie i Ekspertyzy, Kancelaria Senatu.
9.Jaansoo, A., Groenendijk, N. (2014). Cross-border delivery of public services: How useful are EGTCs?, Conference Proceedings of 54th ERSA Congress, St. Petersburg, 26–29 August 2014.
10.Kulesza, E. (2003). Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju lokalnego: (na przykładzie gmin polskiego pogranicza z Rosją). Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.
11.Kusiak-Winter, R. (2011). Współpraca transgraniczna gmin Polski i Niemiec. Studium administracyjno-prawne. Wrocław: Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
12.Lechwar, M. (2008). Instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej. In: M.G. Wożniak (ed.), Spójność społecznoekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych (pp. 23–34). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
13.Lewkowicz, L. (2013). Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – nowa jakość polsko-słowackiej współpracy transgranicznej? Studia Regionalne i Lokalne, 1 (51), 45–70.
14.Mędza, A. (2015). Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w Polsce – wstępna ocena. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 392, 62–72.
15.Pancer-Cybulska, E. (2015). Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) w pakiecie legislacyjnym na okres programowania 2014–2020. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 380, 383–393.
16.Regulation (EU) No. 1299/2013 of The European Parliament and of The Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal. OJEU L 347/259.
17.Studzieniecki, T. (2015). Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i przestrzenne. Lubieszynek: Academia Europa Nostra.
18.Studzieniecki, T. (2016). The determinants of EGTC development in Poland. Optimum. Studia Ekonomiczne, 5 (83), 75–95.
19.Svenson, S. (2015). The Bordered World of Cross-border Cooperation: The Determinants of Local Government Contact Networks within Euroregions. Regional & Federal Studies, 25 (3), 279–295.
20.URBACT (2017). Retrieved from: www.urbact.eu/.
21.Wolska, G. (2011). Rozwiązania i dylematy w sferze regulacyjnej roli państwa. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 190, 166–180.