European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-44
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
The concept and assessment of the implementation of an integrated rail ticket on the passenger transport market

Autorzy: Grażyna Rosa
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: integrated rail ticket passenger transport market
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (363-370)
Klasyfikacja JEL: D12 L92
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

This article presents the concept of an integrated rail ticket with regard to the research on the railway services market, which shows that passengers, first and foremost, expect minimization of effort required to organize the transport, which can be achieved by an integrated railway ticket. The aim of this article is to present the concept and evaluation of the implementation of an integrated railway ticket on the passenger transport market. The research area constituted mass passenger transport (by railway undertakings) and individual transport by passenger cars in Poland. In order to achieve this goal, the desk research method was adopted, and supplemented by the available literature and the results of secondary research published by the Railway Transport Office and the Central Statistical Office (GUS). The latter opens new possibilities for railway undertakings in the scope of analysing passengers’ expectations and shaping their communication behaviour.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (2015). Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, etap III – raport końcowy, Jachranka.
2.Kuś, Ł. (2017). Finanse i przepisy przeszkodą przy tworzeniu wspólnego biletu. Retrieved from: https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/30316/finanse-i-przepisy-przeszkoda-przy-tworzeniu-wspolnego-biletu.html.
3.Pasażerowie wyrazili opinie i preferencje dotyczące rozkładu jazdy PKP Intercity (2017). Retrieved from: https://www.intercity.pl/pl/site/o-nas/dzial-prasowy/aktualnosci/pasazerowie-wyrazili-opinie-i-preferencje-dotyczace-rozkladu-jazdy-pkp-intercity.html.
4.Report on Rail Transport Market Operations in 2016 (2017). Urząd Transportu Kolejowego. Retrieved from: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13293,Sprawozdanie-z-funkcjonowania-rynku-transportu-kolejowego-w-2016-r.html.
5.The Railway Transport Office (2017a). Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce. Warszawa.
6.The Railway Transport Office (2017b). Koleje pasażerskie w województwach – dynamika zmian. Warszawa.
7.Wykorzystanie i potencjał kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce (2016). Urząd Transportu Kolejowego. Retrieved from: https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/analizy-i-opracowania/12849,Wykorzystanie-i-potencjal-kolejowychprzewozow-pasazerskich-w-Polsce.html.