European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-39
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
General Inspector of Financial Information as an anti-money laundering body

Autorzy: Dariusz Pauch
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: General Inspector of Financial Information money laundering grey market
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (323-330)
Klasyfikacja JEL: G20 H20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article attempts to indicate the role and importance of the General Inspector of Financial Information (GIFI) as one of the main authorities limiting money laundering in Poland. Considerations began with the definition of money laundering under Polish and international law. Next, the phases and methods of money laundering were specified and the ways of limiting the above-mentioned practices were presented. The next part discusses in detail the functions and tasks of the GIFI. Attention was paid to the scope of activities and units cooperating with the GIFI within the framework of the fight against money laundering in Poland were indicated. A summary of the consideration has been presented in the final conclusions.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
2.Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej (2004). Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Poradnik dla instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących. Warszawa.
3.Ministerstwo Finansów (2017). Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w 2016 roku. Warszawa.
4.Najwyższa Izba Kontroli (2016). System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Warszawa.
5.Pływaczewski, E. (1993). Proceder prania brudnych pieniędzy. Studia i materiały. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
6.Raport „Kantory Online 2015” (2015). Interaktywnie.com. Retrieved from: https://interaktywnie.com/biznes/newsy/raporty-i-badania/raport-kantory-online-2015-251508.
7.Sadło, K. (2001). Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obowiązki organizacji pozarządowych. Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
8.Smolak, M. (2013). Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 9 (13), 294–305.
9.Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 r. Dz.U. of 2000, no. 116, item. 1216.
10.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny. Dz.U. 1997, no. 88, item. 553.