European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
European funds and air services market in Poland

Autorzy: Anna Katarzyna Mazurek-Kusiak
University of Life Sciences in Lublin, Department Tourism and Recreation
Słowa kluczowe: airports passenger traffic European Funds
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (271-279)
Klasyfikacja JEL: L11 L83 L93
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the study was to analyze the investments made in the air transport sector in Poland financed by the EU programs against the dynamics of the number of passengers served by Polish airports. Secondary studies were conducted by means of statistical data analysis from airports in Poland, the European Union funds and analysis of annual reports on implementation of Regional Operational Programs of individual provinces in Poland as well as CUPT reports. The value of expenditures incurred for the execution of investments at airports in Poland by 2015 is PLN 5.6 billion, of which the total value of funds granted by the EU amounts to nearly PLN 2.2 billion, of which PLN 1.6 billion under the OPI&E and almost PLN 600 million from Regional Operational Programs. Due to the investments made at airports, the dynamics of air transport has increased. In 2008, Polish airports served over 20 million passengers, and in 2016 almost 34 million, i.e. 64.75% more than in the base year, as a result of which the competitiveness of Polish air transport increased due to the greater choice of connections, lower prices, greater security, better integration of airports with railway lines and road transport.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Halpern, N., Graham, A. (2015). Airport route development: A survey of current practice. Tourism Management, 46, 213–221.
2.Hawlena, J. (2012a). Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji. Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
3.Hawlena, J. (2012b). Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”.
4.Hawlena, J., Mazurek-Kusiak, A., Wojciechowska-Solis, J. (2015). Wide-body aircraft in service of tourist traffic. Logistyka, 4, 3639–3647.
5.Panasiuk, A. (2012). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Panfiluk, E. (2017). Analyses of the effectiveness the European Regional Development Found Disbursement for the selected Tourism services with the Use of the Counterfactual Method. Procedia Engineering, 182, 540–547.
7.Sprawozdania CUIT za lata 2007–2015.
8.Suau-Sanchez, P., Voltes-Dorta, A., Rodirguez-Deniz, H. (2015). Regulatory airport classification in the US: The role of international markets. Transport Policy, 37, 157–166.
9.Taylor, Z., Ciechański, A. (2015). Transport lotniczy w obsłudze polskich turoperatorów. Przegląd Geograficzny, 87 (2), 255–278.
10.Tłoczyński, D. (2016a). Raport. Rynek Lotniczy 2016. Warszawa: Eurosystem.
11.Tłoczyński, D. (2016b). Development Policy of Warsaw Chopin Airport in the Light of the European Funds for 2014–2020. Procedia Engineering, 134, 408–414.
12.Tomova, A. (2016). Are commercial revenues important to today’s European air navigation services providers? Journal of air Transport Management, 54, 81–87.
13.Walczak-Beszczyńska, A., Barczak, M., Saks, E., Marszańska, M., Wilmańska, K. (2010). Analiza pasażerskiego rynku transportu lotniczego w Polsce w latach 2004–2009, ze szczególnym uwzględnieniem pasażerskich połączeń z Portu Lotniczego im. I. Paderewskiego w Bydgoszczy. In: W. Żukow, R. Muszkieta, M. Napierała, M. Barczak (eds.), Stan i rozwój regionalnej
14.turystyki, rekreacji i rehabilitacji (pp. 200–211). Bydgoszcz: Perfekt Gaul.
15.Walewski, P., Gościniarek, S., Czura, M. (2010). Fundusze unijne na rozbudowę portów lotniczych. Retrieved from: https://www.log24.pl/artykuly/fundusze-unijne-na-rozbudowe-portow-lotniczych,74.
16.Wittman, M.D. (2014). Public funding of airport incentives in the United states: The efficacy of the small community air services development grant program. Transport Policy, 35, 220–228.
17.www.cupt.gov.pl.
18.www.eurostat.com.
19.www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
20.www.mib.gov.pl.
21.www.mir.gov.pl.