European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Academic entrepreneurship – the role of academic business incubators in Poland

Autorzy: Magdalena Ławicka
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: academic business incubator HEI academic entrepreneurship
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (253-261)
Klasyfikacja JEL: I23 I25 I28 M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Developing relations between academic community and business environment is crucial for creating knowledge needed for the economy. Academic Business Incubators perform this function making better use of the potential of universities and transferring research results to the economy. The main aim of this research article is to present the role of Academic Business Incubators operating in Poland. The research methodology is an analysis of the literature of the subject in the field of academic entrepreneurship and analysis of existing data and documentation on the practical aspects of the Academic Business Incubators in Poland. The research shows that vast majority of incubators focus on cooperation only with local institutions. The cooperation with foreign scientific and business units may contribute to development of innovation projects. Also, supporting the development of Academic Business Incubators by Higher Education Institutions may be an important factor for students as it increases the attractiveness of studying at a given institution.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K., Mażewska, M., Stawasz, E. (2009). Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.Bąkowski, A., Mażewska, M. (2015). Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014. Warszawa: Multi Verde.
3.Bojar, W., Ratajczak, R. (2012). Academic Business Incubators as a methods of knowledge to business transfer acceleration under domestic circumstances. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 61, 12–28.
4.Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (2009). Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku. Raport.
5.European Commission (2002). Cooperation Between the Research System and Industry to Promote Innovative Firms. Brussels: Innovation Paper No. 26.
6.Guliński, J., Zasiadły, K. (2005). Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.Pluta-Olearnik, M. (2009). Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Warszawa: Difin.
8.Siemieniuk, Ł. (2016). Academic Business Incubators as Institutional Form of Academic Entrepreneurship Development in Poland. Quarterly Journal Oeconomia Copernicana, 7 (1), 143–159.