European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Ethical codes and their importance in the modern management processes

Rok wydania:2018
Liczba stron:6 (183-188)
Klasyfikacja JEL: A10 D63
Słowa kluczowe: ethics business ethics ethical codes management process
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Marcin Janowski
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services

Abstrakt

The modern ethical considerations are becoming an increasingly important topic in society and economy. The creation of an ethical image of a company may result in benefits, improve management, and eliminate conflict situations. The presented tools of effective management are only a part of those offered by employing ethical codes in business. Therefore, it seems reasonable to combine tangible and intangible-ethical gains in order to achieve economic benefits.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
2.Blanchard, K., Peale N.V. (2010). Etyka biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
3.Borkowska, M., Gałkowski, J.W. (eds.) (2002). Etyka w biznesie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
4.Bugdol, M., (2007). Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa: Difin.
5.Czarnecki, P. (2008). Dylematy etyczne współczesności. Warszawa: Difin.
6.Gasparski, W. (2000). Wykłady z etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
7.Gasparski, W., Jabłońska-Bonca, J. (eds.) (2009). Biznes, Prawo, Etyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
8.Hartman, J., Woleński, J. (2009). Wiedza o etyce. Bielsko-Biała: Park Edukacja.
9.Jajuga, K. (2017). Inwestycje społecznie odpowiedzialne. Kariera w Finansach i Bankowości 2016/17. Retrieved from: www.karierawfinansach.pl.
10.Monkiewicz, Z., Nizińska, Z. (1993). Wybrane problemy regulacji prawnej przestępczości gospodarczej, Report No. 54. Warszawa: Wydział Ekspertyz Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
11.Pogonowska, B. (ed.) (2004). Elementy etyki gospodarki rynkowej. Warszawa: PWE.
12.PwC (2018). Pulling fraud out of the shadows. Global Economic Crime and Fraud Survey 2018. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf.
13.Rekowski, M. (2009). Mikroekonomia. Poznań: Wrokopa sp. z o.o.
14.Siwek, J. (2002). Znaczenie kodeksu pracownika w procesie zmian kulturowych w Poczcie Polskiej. IX Sympozjum Poczty Polskiej „Operatorzy narodowi na europejskim rynku pocztowym – doświadczenia i perspektywy”. Szczecin: Zapol.
15.Sójka, J. (2017). Etyka i ekonomia. Rozważania o Instytucjonalnym modelu etyki gospodarczej. In: E. Mączyńska, J. Sójka (eds.), Etyka i ekonomia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
16.Vissak, T., Vadi, M. (2013). (Dis)honesty in management. UK: Emerald, Bingley.