European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Ethical codes and their importance in the modern management processes

Autorzy: Marcin Janowski
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: ethics business ethics ethical codes management process
Rok wydania:2018
Liczba stron:6 (183-188)
Klasyfikacja JEL: A10 D63
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The modern ethical considerations are becoming an increasingly important topic in society and economy. The creation of an ethical image of a company may result in benefits, improve management, and eliminate conflict situations. The presented tools of effective management are only a part of those offered by employing ethical codes in business. Therefore, it seems reasonable to combine tangible and intangible-ethical gains in order to achieve economic benefits.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
2.Blanchard, K., Peale N.V. (2010). Etyka biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
3.Borkowska, M., Gałkowski, J.W. (eds.) (2002). Etyka w biznesie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
4.Bugdol, M., (2007). Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa: Difin.
5.Czarnecki, P. (2008). Dylematy etyczne współczesności. Warszawa: Difin.
6.Gasparski, W. (2000). Wykłady z etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
7.Gasparski, W., Jabłońska-Bonca, J. (eds.) (2009). Biznes, Prawo, Etyka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
8.Hartman, J., Woleński, J. (2009). Wiedza o etyce. Bielsko-Biała: Park Edukacja.
9.Jajuga, K. (2017). Inwestycje społecznie odpowiedzialne. Kariera w Finansach i Bankowości 2016/17. Retrieved from: www.karierawfinansach.pl.
10.Monkiewicz, Z., Nizińska, Z. (1993). Wybrane problemy regulacji prawnej przestępczości gospodarczej, Report No. 54. Warszawa: Wydział Ekspertyz Prawnych Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.
11.Pogonowska, B. (ed.) (2004). Elementy etyki gospodarki rynkowej. Warszawa: PWE.
12.PwC (2018). Pulling fraud out of the shadows. Global Economic Crime and Fraud Survey 2018. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf.
13.Rekowski, M. (2009). Mikroekonomia. Poznań: Wrokopa sp. z o.o.
14.Siwek, J. (2002). Znaczenie kodeksu pracownika w procesie zmian kulturowych w Poczcie Polskiej. IX Sympozjum Poczty Polskiej „Operatorzy narodowi na europejskim rynku pocztowym – doświadczenia i perspektywy”. Szczecin: Zapol.
15.Sójka, J. (2017). Etyka i ekonomia. Rozważania o Instytucjonalnym modelu etyki gospodarczej. In: E. Mączyńska, J. Sójka (eds.), Etyka i ekonomia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
16.Vissak, T., Vadi, M. (2013). (Dis)honesty in management. UK: Emerald, Bingley.