European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Smart logistics in the evolution of the logistics

Autorzy: Izabela Dembińska
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: smart logistics logistics supply chain
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (123-133)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the article is to try to define the scope of the meaning of the concept of smart logistics as well as to determine the place in the evolution of the logistics. The definitions available in the literature were analyzed and the author’s definition was proposed. The attributes of the smart logistics concept are indicated. The stages of logistics concept evolution were tracked and shown how of smart logistics concept determines the contemporary management of supply chains. The Internet of Things was discussed as a determinant of the development of intelligent logistics.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blaik, P. (2002). Logistyka. Warszawa: PWE.
2.Bowersox, D.J. (1978). Logistical Management. New York: McMillan Publishing Co.
3.Bujak, A., Gębczyńska, A., Miller, R. (2014). Współczesna logistyka – obszary i kierunki przekształceń. Logistyka, 1, 868–880.
4.Czym jest Przemysł 4.0? część 1 (2017). Retrieved from: http://przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0.
5.Czym jest Przemysł 4.0? część 2 (2017). Retrieved from: http://przemysl-40.pl/index.php/2017/05/03/czym-jest-przemysl-4-0-czesc-2.
6.Dembińska-Cyran, I. (1996). Outsourcing jako narzędzie Lean Management. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4, 7–9.
7.Dembińska-Cyran, I. (2004). 4 PL-nowa generacja operatora logistycznego. Logistyka, 4, 45–49.
8.Dembińska-Cyran, I. (2005a). Zastosowanie tramwajów towarowych w obsłudze dostaw na obszarze miasta. LogForum, 1 (3), 1–14.
9.Dembińska-Cyran, I. (2005b). Internet we współczesnej logistyce. Europa Regionum, 8, 177–193.
10.Dembińska-Cyran, I., Hołub-Iwan, J., Perenc, J. (2004). Zarządzanie relacjami z klientem. Warszawa: Difin.
11.Dembińska, I., Frankowska, M., Malinowska, M., Tundys, B. (2018). Smart Logistics. Kraków-Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri.
12.Digital in 2017: Global Overview (2018). Retrieved from: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview.
13.Fleisch, E., Christ, O., Dierkes, M. (2005). Die betriebswirtschaftliche Vision des Internets der Dinge. In: E. Fleisch, F. Mattern (eds.), Das Internet der Dinge. Springer.
14.Gołembska, E. (1994). Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
15.Gotfredsen, S. (2016). Bringing back the human touch: Industry 5.0 concept creating factories of the future. Manufacturers’ Monthly, June 15. Retrieved from: www.manmonthly.com.au/features/bringing-back-the-human-touch-industry-5-0-concept-creatingfactories-of-the-future/.
16.Trendy zmian (2018). Retrieved from: www.kolozyciaproduktu.pl/zmiana/trendy-czwartej-rewolucji-przemyslowej/przemysl-5-0.
17.Industry 4.0. Are we there yet? (2017). Retrieved from: http://wbj.pl/industry-4-0-are-we-there-yet
18.Kolenda, P. (ed.). (2018). Internet Rzeczy w Polsce. Raport. IAB Polska. Retrieved from: https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf.
19.Kadłubek, M. (2010). Fazy i kierunki rozwoju logistyki zorientowanej na klienta. Logistyka, 4, 55–60.
20.Kwiatkowska, E.M. (2014). Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia. Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 8 (3). Retrieved from: https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/22/pdf/60.pdf.
21.Logistics Trend Radar (2016). DHL Trend Research. Retrieved from: http://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/about_us/logistics_insights/dhl_logistics_trend_radar_2016.pdf.
22.Palonka, J. (2008). Narzędzia Technologii Informacyjnej wykorzystywane w logistyce w e-gospodarce. In: Systemy Wspomagania Organizacji. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
23.Paprocki, W. (2016). Przemysł 4.0 a łańcuch dostaw. Prognozowanie zachowań klientów. Eurologistics, 1, 22–23.
24.Sah, P. (2016). Saving Environment Using Internet of Things: Challenges and the Possibilities. Advances in Internet of Things, 6 (4), 55–64.
25.Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (1995). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
26.Słownik Języka Polskiego PWN (2017). Retrieved from: https://sjp.pwn.pl.
27.Supply chain management in the cloud (2018). Accenture 2012. Retrieved from: https://www.accenture.com/t20150523T022449Z__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_1/Accenture-Supply-ChainManagement-in-the-Cloud.pdf.
28.Uckelmann, D. (2008). A Definition Approach to Smart Logistics. International Conference on Next Generation Wired/Wireless
29.Networking. NEW2AN 2008: Next Generation Teletraffic and Wired/Wireless Advanced Networking. Berlin: Springer, 273-284. Retrieved from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-85500-2_28.
30.Valkova, N.V. (2013). E-Logistics: definition and components of its instruments. Modeling of the regional economy. No. 1, 119-128. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdfModre_2013_1_15.pdf.
31.Wegener, D. (2015). Industry 4.0 – vision and mission at the same time. Industry 4.0 – Opportunities and challenges of the industrial internet. In: T. Bauernhansl, M. ten Hompel, B. Vogel-Heuser (eds.), Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik – Anwendung, Technologien, Migration (pp. 343–358). Wiesbaden: Springer.
32.Weiser M. (1996). Open House. In: Review, March 1996, ITP Review 2.0. Retrieved from: www.itp.tsoa.nyu.edu/~review.
33.What is Intelligent Supply Chain (2018). Retrieved from: https://www.igi-global.com/dictionary/intelligent-supply-chain-isc/43236.
34.Wielki, J. (2016). Internet rzeczy i jego wpływ na modele biznesowe współczesnych organizacji gospodarczych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 281, 208–219.
35.Windt, K., Hülsmann, M., (2007). Changing Paradigms in Logistics – Understanding the Shift from Conventional Control to Autonomous Cooperation and Control. In: M. Hülsmann, K. Windt (eds.), Understanding Autonomous Cooperation & Control – The Impact of Autonomy on Management, Information, Communication, and Material Flow (pp. 4–16). Berlin: Springer.