European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Sustainable development of provinces in Poland in the years 2005–2016

Autorzy: Rafał Czyżycki
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: sustainable development measuring of sustainable development
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (105-113)
Klasyfikacja JEL: O18 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In Poland, the need to implement regional policy by local government units in accordance with sustainable development principles results directly from the rules of law. Taking into account specific environmental and economic conditions in individual regions, local authorities, having the right to give preference to different aspects of socio-economic development when creating regional strategies of regional development, are obliged to implement the concept of sustainable development in those strategies. The aim of the article is to specify the degree of changes in the level of sustainable development in individual provinces in Poland in the years 2005–2016 in general and in the area of social, economic, environmental as well as institutional and political order.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abdi, H. (2007). The Kendall rank correlation coefficient. Encyclopedia of Measurement and Statistics. CA Thousand Oaks: Sage.
2.ACT (2001). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001, No. 62, item. 627.
3.ACT (2003). Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, No. 80, item. 717.
4.Brundtland, G.H. (1987). Report of the World Commission on environment and development: our common future. United Nations. Retrieved from: http://mom.gov.af/Content/files/Bruntland_Report.pdf.
5.CRP (1997). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U 1997, No. 78, item. 483.
6.Czarnecka, A., Słocińska, A. Dunay, A., Kabukcu, E. (2017). Zrównoważony rozwój jako podstawa formułowania strategii rozwoju jednostek samorządu regionalnego. Handel Wewnętrzny, 4 (369), t. I, 263–273.
7.Frodyma, K., Pawełek, B. (2008). Badanie zmian w uporządkowaniu województw ze względu na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999 i 2004. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 797, 23–50.
8.Hwang, C.L., Yoon, K. (1981). Methods for Multiple Attribute Decision Making. W Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications A State-of-the-Art Survey. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9.