European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729     DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
School development management

Autorzy: Katarzyna Brzychcy
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services
Słowa kluczowe: management development environment
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (57-63)
Klasyfikacja JEL: M12 M19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Contemporary school faces new challenges. One of them is cooperation with the environment, what should be consistent with the direction of school development. The aim of the article is to discuss the subject of organizational development – schools in the context of cooperation with the environment. The article presents partial research results, the aim of which was to determine the ways of using the school’s resources for its development. Research hypotheses assumed, among others, relationship between the level of school development and the number and type of institutions from the environment with which the school cooperates. The research was conducted using two research methods: an interview and a survey. The presented research results are of cognitive nature.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarska-Wnuk, I. (2011). Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 117–127.
2.Białasiewicz, M. (2008). Podstawy nauki o organizacji. Warszawa: PWE.
3.Jubileuszowa gala rankingu liceów i techników Perspektywy 2018 (2018). Retrieved from: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3699:metodologie-rankingu-szkol-ponadgimnazjalnych-2018&catid=237&Itemid=444.
4.Juśko, E, Wieczorek, I. (eds.). (2016). Wybrane aspekty wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Łódź: Wydawnictwo Regis.
5.Olejniczak T., Pielachowski J. (2004). Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi. Poznań: Empi2.
6.Strategie i dokumenty programowe (2015). Retrieved from: http://psz.praca.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/rezultat-wyszukiwania/?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=15276&_101_type=content&_101_groupId=10240&_101_urlTitle=15272-strategie-i-dokumentyprogramowe.
7.Szczepański, J. (1968). Podstawowe pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
8.Szyszka, M. (2010). Edukacja w Polsce – konieczność reform i nowe wyzwania. Roczniki Nauk Społecznych, 2 (38), 255–274.