European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.23-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 23, 3/2017
Equestrian tourism as an offer of rural tourism - study on the selected examples from Podkarpackie Province (Poland) and Prešov Province (Slovakia)

Autorzy: Małgorzata Buczek – Kowalik
University of Rzeszow

Radoslav Klamár
University of Prešov

Ján Kozoň
University of Prešov
Słowa kluczowe: equestrian tourism rural areas Poland Slovakia
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (5-12)
Klasyfikacja JEL: Q26 Q10 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the study was to analyze the offer of equestrian tourism as one of leisure activities in rural areas in Poland and Slovakia. The applied methodology included office and field methods. Office methods related to the analysis of source material - literature, maps, yearbooks and Internet resources. The field study consisted in carrying out observations and interviewing selected owners of the centers offering services in horse tourism. The conducted analyses showed that both Podkarpackie Province and the Prešov Province have great potential for the development of equestrian tourism which advantages have not been fully exploited, particularly in Slovakia. These limitations are due to confusing legislature, the lack of cooperation between the various entities and poor promotion of this activity.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hollý, K. (2003). Jezdecká turistika [Equestrian tourism]. Ostrava: Montanex.
2.Iliev, K. (2014). Rozwój turystyki konnej na obszarach wiejskich [Horse tourism development in rural areas]. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja 2(14), 181-190.
3.Jeździectwo, Radość, Pasja, Przygoda [Equestrian, Joy, Passion, Adventure]. (2014): Rzeszów: Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
4.Józefczyk, M. (2014). Perspektywy rozwoju turystyki jeździeckiej w Polsce [Perspectives of equestrian tourism development in Poland]. Zeszyty Naukowe AWF Wrocław 45(2014),138 – 145.
5.Kondracki, J. (2014). Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland ].Warszawa: PWN.
6.Korfel, A., Mastej, M. (2015). Górskie szaleństwo. Trec dla Ciebie!, [Mountain madness. Trec for you!]. Gallop Koń i Jeździec nr 3, 94-99.
7.Kozak, W. (2013). Turystyka jeździecka w Polsce: stan rzeczy, szanse i bariery wpływu na rozwój lokalny [Equestrian tourism: state of affairs, opportunities and barriers to its influence on local development]. Folia Turistica 28 (2013), 205 – 224.
8.Krzemień, M.P. (2002). Spacery, wycieczki, rajdy [Walks, trips, rallies] In: M.P. Krzemień (ed) Górska turystyka jeździecka. Kraków: Ostoja (pp. 75-79).
9.Kurek, W., Mika, M &Pitrus, E. (2007). Formy turystyki kwalifikowanej [Forms of qualified tourism] In. W. Kurek (ed) Turystyka. Warszawa, PWN (pp.256 – 278).
10.Lijewski, T., Mikułowski, B & Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski [Tourism geography of Poland]. Warszawa: PWE.
11.Matlovičová, K., Klamár, R &Mika, M. (2015). Turistika a jej formy [Tourism and its forms]. PreŠov.
12.Mazúr, E., Lukniš, M. (1986). Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Časť Slovensko. [Geomorphological division of SSR and CSSR. Part of Slovakia] 1 : 500 000, Bratislava: Slovenská kartografia.
13.Merski, J., Warecka, J. (2009). Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna [Qualified tourism. Active tourism]. Warszawa: AlmaMer.
14.Michaeli, E., Ivanová, M. (2005). Regionálna geoekologická štruktúra krajiny a primárny rozvojový potenciál Prešovského samosprávneho kraja [The regional geoecological structure of the landscape and the primary development potential of the Prešov self-governing region] Folia Geographica 8, roč. XLIII, 116-142.
15.Mika, M. (2007). Turystyka wiejska [Rural tourism]In: W. Kurek (ed), Turystyka. Warszawa: PWN (pp. 330 – 332).
16.Mitura, T., Buczek – Kowalik, M. (2016). Zróżnicowanie oferty agroturystycznej w województwie podkarpackim [Diversification of agritourist offer in the Podkarpackie Province] In: S. Graja –Zwolińska, A. Spychała & K. Kasprzak (eds) Turystyka wiejska. Zagadnienie przyrodnicze i kulturowe. Tom II. Poznań: Wyd. Wieś Jutra sp. z.o.o. (pp.53-62).
17.Sikora, J.(1999). Organizacja ruchu turystycznego na wsi [Organization of tourist traffic in the countryside]. Warszawa: WSZiP.
18.Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich [Agritourism. Entrepreneurship in rural areas]. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
19.Špičáková, H. (2009). Hipoturistika včera a dnes, tady a tam [Hiking yesterday and today, here and there]In. Hipoturistika jako forma rekreace, lesni hospodáŕstvi, ochrana pŕirody, fakta a stŕety; vyd. Kostelec nad černými Lesy: česká lesnická společnost.
20.Projekt transgraniczny Pl – Sk [Cross – border Project Pl – Sk), 2014. Available http://odrzechowa.com.pl/projekt/pol-slow/projekt_pol_slo.html#pro (2.03. 2107).
21.Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho
22.Kraja na obdobie 2014 – 2020 [Economic and Social Development Program of Prešovský samosprávny Region for 2014-2020] Available https://www.pokraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/regionalny-rozvoj/phsr-psk-2014-2020/ (29. 03. 2017).