Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2018.2-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2018
Nauczanie pomorskie prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa

Autorzy: Henryk Wejman
Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: miłość Boga duchowość chrystocentryczna patriotyzm duchowość maryjna
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (209-221)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kard. J. Glemp, jako prymas Polski, przejawiał głębokie zatroskanie o życie duchowe i społeczne wiernych na Pomorzu Zachodnim, tj. na ziemiach nad Odrą i Bałtykiem. Świadczy o tym zarówno liczba wizyt w tym regionie, jak i waga słów, które kierował do wiernych w czasie tych spotkań. Wielokrotne przybywanie na te ziemie (29 razy, w tym 16 razy na teren archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i 13 razy na teren diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej) oraz ranga podejmowanych przez niego tematów w oficjalnych przemówieniach – takich, jak: potrzeba poznawania przez wiernych historii regionu i budowania na tym lokalnego patriotyzmu, konieczność wierności wartościom ewangelicznym jako sposób osiągnięcia szczęścia wiecznego i w końcu rozbudzanie regionalnych form nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny – aż nadto potwierdzają jego wrażliwość na sytuację materialną, społeczną i moralną ludzi tych ziem i jednoznacznie wskazują na jego poczucie odpowiedzialności za tożsamość narodową i duchową tego regionu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. na północno-zachodnich jej rubieżach usytuowanych nad Odrą i Bałtykiem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Glemp J., Poznając przeszłość, lepiej rozumiemy teraźniejszość, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 11 (1990), s. 411–416.
2.Glemp J., Gdy powtórnie przyjdę, „Prezbiterium” 11–12 (1997), s. 350–354.
3.Glemp J., Czyńcie ziemię świętą, w: tegoż, Nauczanie Pasterskie 1985, Poznań 1989, s. 433–437.
4.Glemp J., Jesteśmy wspólnotą Jezusa Chrystusa, w: Nauczanie pasterskie 1981–1982, red. A.F. Dziuba, M.W. Komoń, J. Krokos, B. Milanowska, Poznań 1988, s. 496–497.
5.Glemp J., Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16, 15), „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne” 9–10 (1984), s. 268–273.
6.Glemp J., Oddajcie cezarowi, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mk 12, 17), w: tegoż, Nauczanie społeczne 1981–1986, Warszawa 1989, s. 123–128.
7.Glemp J., Idziemy ufni i pełni wiary, w: tegoż, Nauczanie pasterskie 1985, Poznań 1989, s. 429–432.
8.Glemp J., Przemiana z mocy Krzyża, w: Królowa narodu, red. A.Giese, Pelplin 2002, s. 152–153.
9.Glemp J., Trzeba umieć wejść na Kalwarię i stanąć pod krzyżem, w: tegoż, Nauczanie pasterskie 1981–1982, Poznań 1988, s. 503–506.